Thứ năm,  13/08/2020

LHQ tăng cường các nỗ lực gìn giữ và kiến tạo hòa bình

Theo THX, Hội đồng Bảo an LHQ vừa gia hạn thêm 12 tháng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Áp-ga-ni-xtan đến ngày 13-10-2011, đồng thời kêu gọi các bên ở quốc gia Nam Á này tham gia một cách xây dựng tiến trình đối thoại chính trị hòa bình của đất nước. Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhấn mạnh, LHQ tiếp tục đóng vai trò trung tâm và không thiên vị trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Áp-ga-ni-xtan.Trong khi đó, báo cáo tại Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi các biện pháp cấp bách tăng cường các nỗ lực gìn giữ và kiến tạo hòa bình trên thế giới, nhấn mạnh, tiến trình hòa bình đã được thúc đẩy và đã thành công ở Bu-run-đi, Ha-i-ti, Nê-pan, Xi-ê-ra Lê-ôn và nhiều nơi khác, nhưng đối với các dân tộc đã trải qua xung đột, tiến bộ này chưa đủ và chưa bền vững. Ông Ban Ki Mun cho rằng, các nỗ lực của LHQ nhằm tăng cường hòa bình trên thế giới cần tập trung việc...

Theo THX, Hội đồng Bảo an LHQ vừa gia hạn thêm 12 tháng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Áp-ga-ni-xtan đến ngày 13-10-2011, đồng thời kêu gọi các bên ở quốc gia Nam Á này tham gia một cách xây dựng tiến trình đối thoại chính trị hòa bình của đất nước. Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhấn mạnh, LHQ tiếp tục đóng vai trò trung tâm và không thiên vị trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Áp-ga-ni-xtan.

Trong khi đó, báo cáo tại Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi các biện pháp cấp bách tăng cường các nỗ lực gìn giữ và kiến tạo hòa bình trên thế giới, nhấn mạnh, tiến trình hòa bình đã được thúc đẩy và đã thành công ở Bu-run-đi, Ha-i-ti, Nê-pan, Xi-ê-ra Lê-ôn và nhiều nơi khác, nhưng đối với các dân tộc đã trải qua xung đột, tiến bộ này chưa đủ và chưa bền vững. Ông Ban Ki Mun cho rằng, các nỗ lực của LHQ nhằm tăng cường hòa bình trên thế giới cần tập trung việc triển khai nhanh các nhân viên được huấn luyện tốt và có khả năng thực hiện trách nhiệm trong tình hình khủng hoảng, tạo nguồn tài trợ ổn định và có thể dự báo, thiết lập các quan hệ đối tác và bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong mọi tiến trình gìn giữ và kiến tạo hòa bình.

Theo Nhandan