Thứ tư, 14/11/2018
Dành 10.000 tỷ đồng cho các dự án phòng chống thiên tai
Dành 10.000 tỷ đồng cho các dự án phòng chống thiên tai
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó sử dụng 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia để ưu tiên bố trí cho các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,...
Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
Thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
Sáng 12/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với 434/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,48%. Quốc hội thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. (Ảnh: Kim Thanh) Tăng tổng mức vốn...
Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%
Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%
Với 92,16% đại biểu tán thành, sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát năm 2019 là:...
Quốc hội xem xét về dự án Luật Chăn nuôi
Quốc hội xem xét về dự án Luật Chăn nuôi
Dự án Luật Chăn nuôi được Quốc hội xem xét, thảo luận tại phiên họp thoàn thể diễn ra vào chiều 7/11. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi. Theo đó, về bố cục,...
Trang 1 / 512345