Thứ tư,  28/10/2020

Phát triển phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe toàn dân

(LSO) – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sức khỏe toàn dân. Ngay sau khi thành lập nước, Người đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, đồng thời Người ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, trên chặng đường phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao (TDTT). Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2019, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh được tập trung phát triển theo đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của toàn xã hội, phong trào TDTT từ tỉnh đến cơ sở có bước chuyển biến quan trọng.

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, được triển khai tại nhiều ngành; mỗi ngành có một vai trò nhiệm vụ khác nhau. Đối với ngành văn hóa thể thao và du lịch (VHTTDL), nhiệm vụ trọng tâm là tuyên tuyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn xã hội gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng diễn thể dục dưỡng sinh Câu lạc bộ Người Cao tuổi thành phố Lạng Sơn

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ nâng cao thể chất, khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 5 năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể. Phong trào được triển khai rộng khắp từ trường học đến các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các khu dân cư. Phong trào TDTT trên điạ bàn tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; từ công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đến phong trào tập luyện trong cộng đồng và hoạt động tổ chức thi đấu.

Về mô hình, tổ chức hoạt động TDTT khá đa dạng, mô hình câu lạc bộ, điểm nhóm, người có chung sở thích, giới tính, lứa tuổi được nhân rộng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 24,7% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; 14,4% gia đình luyện tập TDTT thường xuyên; trên 1.000 điểm nhóm hoạt động TDTT, trong đó có 420 Câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT ngày càng thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Đến thời điểm này, hệ thống sân bãi tập TDTT và các thiết chế cho hoạt động TDTT được các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình quan tâm đầu tư, góp phần phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào tập luyện. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 57 sân quần vợt, 38 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 13 bể bơi xây dựng kiên cố và lắp ghép; 5 phòng tập yoga, 11 phòng tập thể dục thể hình và 35 công trình TDTT khác. Hệ thống sân bãi tập TDTT không những được đầu tư tại các khu vực trung tâm thị trấn, thành phố mà còn phát triển tại một số xã vùng nông thôn.

Công tác tổ chức giải đấu các môn thể thao và thi đấu giao hữu từ tỉnh đến các cơ sở mỗi năm ước tính đạt trên 3.000 cuộc. Các hoạt động thi đấu, giao hữu thể thao được các cấp tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhân dịp đầu năm và các ngày nghỉ lễ của dân tộc. Nhiều giải đấu thường niên có quy mô cấp tỉnh tổ chức thi đấu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa như: giải bóng đá, giải bóng bàn, giải cầu lông và giải Vovinam được duy trì đều đặn. Hoạt động TDTT không những phong phú về mô hình tổ chức mà còn duy trì, góp phần bảo tồn các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã thúc đẩy sự nghiệp phát triển TDTT tỉnh nhà, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển lực lượng vận động viên góp phần nâng cao thành tích thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác TDTT trong tình hình mới.

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Trong 5 năm qua, ngành đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Trong những năm tới, ngành tiếp tục phát triển phong trào TDTT theo mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 28%; số gia đình thể thao đến đạt 17,5%… Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tiêu chí số 6 và số 16 về văn hóa, thể thao. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2020, ngành tiếp tục chỉ đạo phong trào TDTT chào mừng năm mới gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và mà lễ hội trên địa bàn tỉnh.

PHAN CẦU