Thứ hai,  25/05/2020

BXH Premier League sau vòng 36: Man City dẫn đầu, MU đứng thứ 6

 Sau vòng 36 Premier League, Man City tiếp tục dẫn đầu khi hơn Liverpool 1 điểm, MU đứng thứ 6 nhưng rút ngắn cách biệt với Arsenal từ 2 xuống 1 điểm.

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 1

1. Man City | Hiệu số: +68 | Điểm: 92

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 2

2. Liverpool | Hiệu số: +64 | Điểm: 91

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 3

3. Tottenham | Hiệu số: +29 | Điểm: 70

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 4

4. Chelsea | Hiệu số: +21 | Điểm: 68

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 5

5. Arsenal | Hiệu số:   +20 | Điểm: 66

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 6

6. MU | Hiệu số: +13 | Điểm: 65

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 7

7. Wolves | Hiệu số: +2 | Điểm: 54

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 8

8. Leicester | Hiệu số: +4 | Điểm: 51

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 9

9. Everton | Hiệu số: +6 | Điểm: 50

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 10

10. Watford | Hiệu số: -1 | Điểm: 50

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 11

11. West Ham | Hiệu số: -9 | Điểm: 46

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 12

12. Crystal Palace | Hiệu số: -5 | Điểm: 43

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 13

13. Newcastle | Hiệu số: -9 | Điểm: 42

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 14

14. Bournemouth | Hiệu số: -13 | Điểm: 42

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 15

15. Burnley | Hiệu số: -19 | Điểm: 40

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 16

16. Southampton | Hiệu số: -17 | Điểm: 38

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 17

17. Brighton | Hiệu số: -22 | Điểm: 35

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 18

18. Cardiff | Hiệu số: – 36 | Điểm: 31

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 19

19. Fulham | Hiệu số: -42 | Điểm: 26

bxh premier league sau vong 36: man city dan dau, mu dung thu 6 hinh 20

20. Huddersfield | Hiệu số: -54 | Điểm: 14

Theo VOV