Thứ ba, 23/04/2019
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn:

Học tập và làm theo gương Bác

LSO-Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã quán triệt, tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo quy định. Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thể hiện rõ quan điểm, nhận thức, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Sáng kiến thiết bị ẩn hiện mục tiêu phục vụ bắn bài 1 súng
tiểu liên AK và súng trường CKC

Quá trình triển khai, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định rõ những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng các nội dung học tập phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Việc học tập các chuyên đề được cấp ủy tổ chức bằng nhiều hình thức, thường xuyên duy trì các chế độ sinh hoạt có nền nếp như: học tập chính trị tập trung, thông qua sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị văn hoá tinh thần; thông báo tình hình thời sự chính trị ngày, tuần; tổ chức trao đổi, toạ đàm, phát tin nội bộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua làm theo lời Bác. Qua học tập, ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng ngày càng được nâng lên, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ phát huy tinh thần tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những nhận thức, thói quen không phù hợp. Tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, tạo chuyển biến vững chắc trong từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Thực hiện “đảng viên, cán bộ đi trước, quần chúng, chiến sỹ theo sau”; “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hạt nhân, lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người. Từ nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm; thường xuyên đổi mới phương thức, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình; phát huy trí tuệ của tập thể, cá nhân trong việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng trong thực tiễn học tập, huấn luyện tại đơn vị. Cụ thể, đã có 5 sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được ứng dụng tại đơn vị gồm: sáng kiến thiết bị ẩn hiện mục tiêu phục vụ bắn bài 1 súng tiểu liên AK và súng trường CKC; mô hình bảng tin tuyên truyền giáo dục pháp luật; thước chỉ huy tác chiến; máy xay dò đa năng; giỏ đựng đúa đa năng. Trong đó, sáng kiến thiết bị ẩn hiện mục tiêu phục vụ bắn bài 1 súng tiểu liên AK và súng trường CKC đạt giải B cấp Quân khu 1, được các đơn vị bạn đến học tập, nhân rộng.

Bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú trong học tập, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình hành động về nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật và quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị. Với những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 13,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 cá nhân được Đảng bộ thành phố biểu dương; Đảng bộ Quân sự thành phố biểu dương 2 tập thể và 6 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Năm 2018, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập nghiêm túc chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị.

NÔNG ĐÌNH QUANG