Thứ hai, 20/05/2019

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Lộc Bình: Triển khai đồng bộ, chú trọng biểu dương

LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả; nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng đã có tác động lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

         Triển khai đồng bộ

Đồng chí Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 4/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05; Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 15/12/2016 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 9/1/2017 về học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm; ban hành nhiều công văn đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, sơ kết Chỉ thị 05 cũng như xây dựng kế hoạch cá nhân trong thực hiện Chỉ thị; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 185, ngày 11/11/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 26, ngày 10/2/2017 về học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 649, ngày 28/6/2017 về các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chủ tịch UBND huyện Lương Trọng Quỳnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Ban Tuyên giáo chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai việc học tập các chuyên đề từng năm.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức học tập Chỉ thị, học tập các chuyên đề, đăng ký nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác… do đó tạo ra sự đồng bộ từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện.

       Chú trọng biểu dương, nhân rộng điển hình

Công tác biểu dương, nhân rộng điển hình được huyện Lộc Bình đặc biệt quan tâm, chỉ sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức 2 hội nghị biểu dương, khen thưởng (mỗi năm 1 lần), trong đó đã có 28 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh. Đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo, phát động cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận và giải thưởng cho 4 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, trong đó một số đơn vị tiêu biểu như: Chi bộ Trường Mầm non xã Xuân Mãn, Trường Tiểu học xã Mẫu Sơn, Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ thôn Nà Sả thuộc Đảng bộ xã Nam Quan, Chi bộ Nội nhi thuộc Đảng bộ Trung tâm y tế huyện, cùng với hàng trăm điển hình tiên tiến trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, mương nội đồng, xây dựng trường học, chăm sóc người nghèo không nơi nương tựa…

Ông Hoàng Văn Ngịch, Bí thư Đảng ủy xã Hữu khánh cho biết: Việc chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ví như xã Hữu Khánh, học tập và làm theo Bác đã có hàng chục hộ gia đình hiến trên 4 nghìn mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới, làm mới hệ thống đường bê tông nông thôn được trên 16 km, kiên cố hóa kênh mương 13,18 km phục vụ tưới cho trên 107 ha, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Qua 2 năm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, huyện Lộc Bình đã rút ra bài học kinh nghiệm đó là: tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác, tích cực nêu gương người tốt, việc tốt; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Phùng Khiêm