Thứ bảy, 20/04/2019

Ban CHQS huyện Hữu Lũng: Điểm sáng học và làm theo gương Bác

LSO- Hai năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hữu Lũng thường xuyên quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký học tập, phấn đấu, rèn luyện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Đảng bộ làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05. Từ đó, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể. Đội ngũ cán bộ các cấp thực sự tiêu biểu trong lời nói, việc làm; có tác phong sinh hoạt, lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, nêu gương trong mọi hoạt động. Cán bộ cấp trên làm gương cho cấp dưới, quần chúng noi theo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Dân quân xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng huấn luyện điều lệnh

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy chú trọng thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tinh thần tương thân, tương ái trong công tác, chống chia rẽ bè phái, cục bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của cấp ủy các cấp về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về trung thực, trách nhiệm;  gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác quân sự, cấp ủy, chỉ huy đã tổ chức huấn luyện cho đối tượng thường trực đúng, đủ nội dung, quân số tham gia đạt 99,8%, kết quả kiểm tra huấn luyện 2 năm (2016, 2017) đều đạt 8,5 điểm, đơn vị đạt huấn luyện giỏi. Phát động phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”,  đơn vị đã quyên góp ủng hộ được hơn 31 triệu đồng. Đặc biệt, đã hỗ trợ sửa chữa 3 nhà văn hóa thôn ở 3 xã: Đồng Tân, Nhật Tiến và Hữu Liên với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị: Trung đoàn 12, Trung đoàn 141 và Tiểu đoàn 16 của Sư đoàn 3 tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở làm công tác dân vận, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, xây được 1 cầu bê tông; đổ 650 m đường bê tông; xây 1 nhà văn hóa tại thôn Trục Bây, xã Yên Sơn; tổ chức 1 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn… Ngoài ra, trong huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV), đơn vị đã tổ chức cho lực lượng DQTV kết hợp làm công tác dân vận được 4.947 ngày công; huy động 27 phương tiện các loại đổ 650 m đường bê tông; tu sửa 9,5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét được 9,5 km mương máng thủy lợi, kè 100 m đường sạt lở, phát quang 2,4 km đường liên thôn, đào 700 hố trồng cây…

Cùng đó, Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lý tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, học tập, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Với kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 4/5/2018, Ban CHQS huyện vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NÔNG ĐÌNH QUANG