Thứ sáu,  23/08/2019

Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ, Tòa án Nhân dân tỉnh: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chuyên môn

LSO- Là chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh, thời gian qua, Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ luôn nỗ lực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua trong đơn vị.

Hiện chi bộ có 17 đảng viên đang công tác tại 2 phòng: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng (gọi tắt là tổ chức cán bộ). Một trong những vấn đề chi bộ quan tâm, chú trọng là tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong năm 2017, chi bộ  sinh hoạt được 12 kỳ, trong đó có 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề về các nội dung: thực hiện công tác tham mưu, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu… Đảng viên Nông Thị Huyền Trang cho biết: Được tham gia sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đơn vị” đã giúp tôi cũng như những đảng viên khác nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, gương mẫu, trách nhiệm hơn trong thực hiện công việc.

Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ cùng đồng nghiệp xem phim tư liệu về Bác

Bà Hoàng Kim Thêu, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ cho biết: Chi bộ chấp hành đầy đủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nghị quyết của chi bộ đều được thảo luận dân chủ trong sinh hoạt chi bộ và được đảng viên biểu quyết trước khi thông qua. Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Học Bác tinh thần làm việc trách nhiệm, gương mẫu, hiệu quả.

Về công tác quản lý cán bộ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ nắm bắt tình hình cán bộ, đề xuất với lãnh đạo cơ quan bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý. Ví dụ như việc biệt phái cán bộ từ đơn vị ít án đến hỗ trợ những đơn vị nhiều án, đảm bảo mỗi đơn vị đều đủ điều kiện về cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, phòng tham mưu thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ như: chuyển đổi vị trí công tác cho 50 trường hợp, biệt phái công tác 9 trường hợp; ban hành 331 quyết định nâng lương thường xuyên và thâm niên nghề… Công tác tổ chức cán bộ được duy trì hợp lý, linh hoạt đã đảm bảo cho hoạt động của TAND 2 cấp, bộ máy tổ chức được kiện toàn, xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, có bản lĩnh chính trị và chuyên môn vững vàng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao…

Đối với công tác văn phòng, luôn thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của TAND 2 cấp trong tỉnh. Công tác thống kê, tổng hợp luôn kịp thời, đảm bảo phục vụ các hội nghị, các báo cáo đảm bảo chất lượng. Đồng thời, triển khai tới cấp huyện sử dụng phần mềm eoffice, hệ thống trực tuyến xét xử tại phiên tòa, hệ thống giao ban, hội nghị và triển khai văn bản pháp luật theo tuần, theo tháng. Đơn vị đã tham mưu tổ chức gần 20 hội nghị giao ban sơ kết, tổng kết và tập huấn nghiệp vụ. Truyền đạt những kinh nghiệm, kĩ năng thực hiện công tác văn phòng, giúp TAND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt; đồng thời giúp cán bộ tham mưu các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng các văn bản, báo cáo…, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TAND 2 cấp.

Với những nỗ lực đó, 2 tập thể là Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ nhiều năm liền đều đạt tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ là một trong 14 tập thể được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

THANH MAI