Thứ năm,  28/05/2020

Chuyển biến từ học tập và làm theo gương Bác

(LSO) – Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên (CBĐV) và quần chúng nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, thể hiện rõ quan điểm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy quán triệt, triển khai đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua các đợt sinh hoạt, học tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, chiến sỹ và quần chúng chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao.

Chiến sỹ Trường Quân sự tỉnh tăng gia sản xuất

Năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quân số tham gia đạt từ 98,8% trở lên. Quá trình quán triệt, triển khai, các đơn vị luôn xác định rõ những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, căn cứ vào nhiệm vụ, xây dựng các nội dung học tập phù hợp, sát với thực tiễn, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Thượng tá Lương Đình Nhạc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong công tác, cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của bí thư, cán bộ chủ trì, chi bộ nếu để CBĐV vi phạm kỷ luật; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, tính sáng tạo, xung kích của các cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo gương Bác. Điển hình năm 2018, đơn vị đã đến giúp nhân dân xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia 15 ngày công lao động, hạ độ dốc Đèo Keng thấp xuống 1,8 m, với chiều dài 80 m, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung, 100% đảng viên, quần chúng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo gương Bác trên cương vị, chức trách đảm nhiệm. Riêng cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp cụ thể hóa bằng các nội dung do cấp trên trực tiếp gợi ý, định hướng. Hằng tháng, cán bộ chủ trì, chủ chốt và đảng viên báo cáo ưu, khuyết điểm trong học tập và làm theo, đối chiếu với bản đăng ký phấn đấu, có nhận xét của cấp ủy, chi bộ, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, những khuyết điểm yếu kém, vi phạm của cấp ủy, CBĐV, nhất là cán bộ chủ trì được phân tích, làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục.

Việc đăng ký và thực hiện các tiêu chí của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được cọi là cơ sở để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy. Thượng úy Lý Văn Thọ, Đại đội trưởng, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ (BMVLN) còn sót lại sau chiến tranh, theo các chương trình 120, 504 của Chính phủ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên tuyến biên giới Việt – Trung và các dự án khác trên địa bàn tỉnh. Trên cương vị là chỉ huy, tôi luôn tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Hằng năm, tôi trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ rà phá BMVLN, năm 2016 – 2017, đơn vị làm sạch được khoảng 50 héc ta đất canh tác; năm 2018 rà phá được 9 hecta theo Dự án LRAMP giúp các địa phương xây dựng cầu treo đảm bảo an toàn.

Với những kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh có 5 tập thể, 16 cá nhân được các cấp khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

KHÁNH LY