Thứ năm,  19/09/2019

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Làm theo y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(LSO) – Sau gần 4 năm thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể gắn với thực hiện 12 điều y đức để xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ y tế.

Thực hiện Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định về y đức với 12 điều cụ thể, nhiều năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên BVĐK tỉnh đã nỗ lực thực hiện, ngày càng nâng cao y đức, đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp. Cùng với đó, chú trọng thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động. Để tạo niềm tin cho người bệnh và nhân dân, BVĐK tỉnh tiếp tục đổi mới thái độ phục vụ theo phương châm “Tất cả vì người bệnh – phục vụ bằng cả trái tim”. Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên bệnh viện đã chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Chăm sóc bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Với 37 khoa, phòng, 720 giường bệnh, hiện nay BVĐK tỉnh có hơn 750 cán bộ viên chức, người lao động. Nguồn thu chính của bệnh viện là từ bảo hiểm y tế qua các dịch vụ khám chữa bệnh. Từ năm 2017, bệnh viện bắt đầu thực hiện mô hình hoạt động tự chủ tài chính. Bác sĩ Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Để có thể đảm bảo tự chủ cũng như thực hiện đổi mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế, BVĐK tỉnh xác định cần phải nâng cao y đức của mỗi cán bộ, bác sĩ, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân. Theo đó, BVĐK tỉnh đã xây dựng và ban hành 267 phác đồ chẩn đoán điều trị, 54 quy trình chuyên môn kỹ thuật theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 2008-9001, góp phần bảo đảm chẩn đoán, điều trị hiệu quả.

Cùng với đó, BVĐK tỉnh luôn chú trọng công tác quản lý, điều hành kỷ cương, kỷ luật trong mọi công việc; tích cực áp dụng có hiệu quả phương thức quản lý theo hướng khoa học và hiện đại; áp dụng mô hình quản lý chất lượng 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng); các hoạt động của bệnh viện ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp.

Hộ lý Hoàng Thị Lan, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK tỉnh chia sẻ: Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ theo yêu cầu của ngành, của bệnh viện, tôi luôn có thái độ niềm nở khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, đồng thời tận tình giải thích những thắc mắc của người bệnh và gia đình họ hiểu để bớt đi lo lắng, sau đó cùng hợp tác điều trị theo yêu cầu của bác sĩ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KCB, năm 2018, BVĐK tỉnh triển khai thực hiện 16 kỹ thuật mới phục vụ công tác chuyên môn KCB; tiếp tục thực hiện theo đề án bệnh viện vệ tinh; ký kết hợp tác về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng với đó đưa Khoa Nội tim mạch vào hoạt động, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục tách các phòng chức năng nhằm từng bước chuyên môn hóa nhiệm vụ khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ngoài ra, BVĐK tỉnh cũng đã tập trung phát triển công tác điều trị chuyên sâu. Do vậy chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Kết quả năm 2018, BVĐK tỉnh đã khám chữa bệnh cho 189.358 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 44.426 lượt bệnh nhân với tổng số ngày điều trị nội trú là 292.715 ngày. Tính từ đầu năm 2019 đến ngày 28/3/2019, BVĐK tỉnh đã khám chữa bệnh cho 43.806 lượt bệnh nhân.

Bác sĩ Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Nhờ đổi mới phong cách phục vụ nên BVĐK đã tạo được niềm tin trong nhân dân cũng như với những người bệnh, do vậy đảm bảo nguồn thu cho đơn vị. Sau 2 năm thực hiện “Đề án chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng tự chủ toàn bộ”, hết năm 2018, BVĐK tỉnh đã bảo đảm việc chi thường xuyên đạt 107,3%. Đồng thời giao định mức kinh tế kỹ thuật đến tất cả các khoa, phòng, từ đó người lao động nhận thức đầy đủ và chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và bảo đảm về tự chủ tài chính.

Để bệnh viện phát triển bền vững, bảo đảm việc tự chủ thành công theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, được nhân dân và người bệnh tin tưởng, bác sĩ Phan Thanh Huy khẳng định: Mỗi cán bộ, công nhân viên phải luôn thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, tinh thông về nghiệp vụ, luôn thương yêu, quan tâm người bệnh để hướng đến sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân khi họ đến điều trị.

THANH HUYỀN