Thứ sáu,  20/09/2019

Đồn Biên phòng Pò Mã học Bác bằng việc làm thiết thực

(LSO) – Những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định) đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hằng năm, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Quá trình học tập, cấp ủy luôn xác định rõ những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, căn cứ vào nhiệm vụ, xây dựng các nội dung học tập phù hợp, sát với thực tiễn, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đơn vị thực hiện tốt các chương trình, hành động về nâng cao chất lượng toàn diện công tác biên phòng, từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức tuần tra biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra, thông tầm nhìn biên giới được trên 100 lần, với hơn 850 lượt CBCS, gần 200 lượt dân quân và trên 300 lượt người dân tham gia.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Pò Mã kiểm tra sức khỏe cho người dân xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Đảng ủy tổ chức tọa đàm “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, làm rõ nội hàm phong cách Hồ Chí Minh với các yếu tố: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Đồng thời, thường xuyên duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập có nền nếp như: học tập chính trị tập trung, thông qua sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị văn hoá tinh thần; thông báo tình hình thời sự chính trị ngày, tuần; tổ chức trao đổi, phát tin nội bộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua làm theo gương Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCS về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ nhận thức đúng đắn, 100% CBCS trong đơn vị luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới phương thức, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình. Gần 3 năm qua, CBCS đã tham gia gần 400 ngày công lao động, giúp nhân dân làm được 800 m đường bê tông, tu sửa 8 km đường liên thôn, sửa chữa 2 phòng học, 1 trạm y tế xã và 3 nhà tình nghĩa. Quân y đơn vị tổ chức và tham gia với các đơn vị khám, chữa bệnh cho hơn 1 nghìn lượt người dân, cấp thuốc miễn phí trị giá trên 38 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 182 suất quà và 200 kg gạo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ký kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Thượng tá Đào Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Cấp ủy, chỉ huy nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định, cán bộ nêu gương trước chiến sĩ, đảng viên nêu gương trước quần chúng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là các đồng chí giữ vị trí chủ chốt thực sự là hạt nhân, lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo sự tiến bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Thường xuyên quan tâm động viên CBCS phát huy tinh thần tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những nhận thức, thói quen không phù hợp, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt, học tập chính trị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao nhận thức cho CBCS nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo gương Bác.

NÔNG ĐÌNH QUANG