Thứ năm,  12/12/2019

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Bình Gia: Xác định nội dung đột phá

(LSO) – Để Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa, đi sâu vào thực tiễn, Huyện ủy Bình Gia đã xác định nội dung đột phá theo từng năm, để từ đó tạo chuyển biến, sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Gia đăng ký nội dung đột phá  “Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên về phong cách, tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018”. Thông qua nội dung này, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện.

Bà Hoàng Thị Bích, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Việc đăng ký thực hiện nội dung đột phá là để các chi, đảng bộ đăng ký học tập và làm theo. Tùy tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mà đăng ký những nội dung phù hợp xoay quanh nội dung chính cấp trên đã chỉ đạo. Qua một thời gian thực hiện một số đảng bộ như: Hoàng Văn Thụ, Tô Hiệu, Mông Ân…có được những kết quả ban đầu.

Tuyến đường Cốc Rào – Nà Tát của xã Hoàng Văn Thụ được xây dựng do nhân dân tự nguyện hiến đất

Cụ thể như xã Mông Ân, trong năm 2018 nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) của huyện. Ông Hoàng Văn Trang, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Phấn đấu về đích NTM, xã phải nỗ lực thực hiện thêm 10 tiêu chí. Để huy động sức mạnh toàn dân, trước tiên lãnh đạo, cán bộ xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong đó, xác định cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tiên phong gương mẫu, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, xã Mông Ân đã hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt 2 tiêu chí khó là thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Hay như xã Tô Hiệu cũng là đơn vị thực hiện tốt nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05. Trước tình trạng một số cán bộ còn có biểu hiện gây khó khăn cho nhân dân trong giải quyết các chế độ chính sách, thủ tục hành chính…, Đảng ủy xã lập tức có sự chấn chỉnh kịp thời, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức phải thay đổi ngay phong cách, thái độ phục vụ nhân dân. Sự cầu thị, nỗ lực thay đổi đó đã được nhân dân ghi nhận và phản ánh tích cực trong những lần họp thôn hay các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Việc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, toàn huyện xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Cụ thể như đồng chí Nông Ngọc Thăng, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế huyện là tấm gương hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu cấp cứu bệnh nhân; nông dân Hoàng Lê Tuyên, thôn Bản Pjiòa, xã Bình La hiến hơn 120 m2 cho hộ nghèo cô đơn làm nhà… Những điển hình tiên tiến đó đã góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện, đồng thời tạo nên sự đoàn kết, gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Nhờ những nỗ lực đó, năm 2018, Đảng bộ huyện có 47/53 chi, đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Huyện ủy Bình Gia có 5/8 nhiệm vụ trọng tâm được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt như: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; việc thực hiện quy định nêu gương…; 3/8 nhiệm vụ trọng tâm được đánh giá hoàn thành. Năm 2019, Huyện ủy Bình Gia tiếp tục đăng ký thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong quý I, một số nhiệm vụ đã đạt chỉ tiêu được giao.

Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của Đảng bộ huyện trong năm 2019, BTV Huyện ủy đăng ký nội dung đột phá là “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy dân chủ, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ”. Đến nay đã có 53/53 chi, đảng bộ đăng ký nội dung đột phá thực hiện trong năm 2019.

THANH MAI – KHÁNH LY