Thứ sáu,  23/08/2019

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Văn Lãng: Lan tỏa từ các phong trào thi đua

(LSO) – Phát động và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua là một trong những nội dung được Huyện ủy Văn Lãng lựa chọn tạo sự lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Bế Thăng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Sau khi có hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Văn Lãng ban hành các văn bản, triển khai sâu rộng tới các chi, đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, việc thực hiện tốt các phong trào thi đua đã mang hiệu quả thiết thực, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương.

Các phong trào được các cấp, ngành trên địa bàn huyện tích cực thực hiện như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo…

Đoàn viên thanh niên xã Tân Lang tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Để cụ thể hóa các phong trào này, huyện quan tâm xây dựng nhiều đơn vị điểm, mô hình điểm trên địa bàn. Điển hình như Đảng uỷ Công an huyện với mô hình xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Đảng ủy Công an tổ chức quyên góp kinh phí trong cán bộ, chiến sĩ, huy động các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với công an 5 huyện biên giới để thực hiện. Kết quả trong 3 năm qua, đã xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ còn ủng hộ tiền, ngày công trị giá 210 triệu đồng để giúp đỡ nhân dân xã Hội Hoan, Nam La mở mới 3,1 km đường giao thông nông thôn.

Hưởng ứng cuộc vận động do Trung ương Đoàn phát động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, hơn 2 năm nay, Huyện đoàn Văn Lãng thường xuyên cập nhật những hoạt động, phong trào của thanh niên, nêu gương điển hình tiên tiến… trên mạng xã hội. Chị Hứa Quỳnh Nga, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, cuộc vận động đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Bằng những việc làm thiết thực như: bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh… để hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội của mỗi đoàn viên thanh niên.

Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những phong trào cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Huyện ủy chỉ đạo các cấp, ngành và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm, hành động cụ thể như: tiết kiệm chi tiêu ngân sách thông qua cơ chế giám sát, quy chế chi tiêu nội bộ; tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, chỉ sử dụng xe công vào những công việc cần thiết; sử dụng văn phòng phẩm theo định mức; nhiều cơ quan có hình thức khoán công tác phí phù hợp; tiết kiệm điện, nước trong các cơ quan, đơn vị…

Qua các phong trào thi đua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động 34 hội viên hiến 9.110 m đất làm đường liên thôn, gắn được 41 biển mô hình “Thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Đoàn Thanh niên xây dựng được 2 cổng làng, 21 lò đốt rác, 13 nhà vệ sinh và thắp sáng hơn 4 km đường thôn; nhân dân các xã: Hồng Thái, Gia Miễn, Nam La tự mở mới đường vào 3 thôn với tổng chiều dài 5,6 km, kinh phí 295 triệu đồng; ông Hoàng Văn Thắng, thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ hiến 3.600 m2 đất để làm đường liên thôn…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện vừa qua đã có 14 cá nhân, 11 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị. Các phong trào thi đua góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới…

THANH MAI