Thứ sáu,  03/07/2020

Bắc Sơn học Bác ý thức tôn trọng nhân dân

LSO- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta; đồng thời, phải tránh xa chủ nghĩa cá nhân…”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện Bắc Sơn thực hiện linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.


Huyện Bắc Sơn tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhân về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Năm 2019, với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Sơn tiếp tục rà soát, bổ sung tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, chủ đề xuyên suốt của Đảng bộ là “Năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; gần dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm để dân tin, dám chịu trách nhiệm cá nhân”; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo bằng những hành động cụ thể; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trung thực, tận tụy với công việc. Gắn việc triển khai chỉ thị với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Bắc Sơn về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức… Qua đó, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Lấy kết quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm…

Với xã Vũ Sơn, năm 2018 vừa qua là một năm thắng lợi của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã khi đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Dương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực cố gắng của người dân. Vũ Sơn vốn là một xã thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, khi xã phát động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới thì bà con đã rất nhiệt tình tham gia. Bởi mỗi phong trào, mỗi hoạt động, khi phát động đến nhân dân đều được cán bộ từ xã đến thôn giải thích cặn kẽ cho dân hiểu, tổ chức họp dân để lấy ý kiến nhân dân, khi triển khai thực hiện thì mời dân giám sát, kiểm tra; khi hoàn thành thì công khai tài chính, vì vậy người dân rất tin tưởng ủng hộ.

Chia sẻ về tinh thần tôn trọng nhân dân ở tại đơn vị mình, ông Ma Thành Đông, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gắn liền với xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trung thực, tận tụy với công việc, luôn gần gũi với dân, hiểu dân. Nhờ đó, các phong trào của địa phương phát động đều có sự chung tay đóng góp sức người, sức của từ phía người dân. Hay như mới đây nhất, khi chúng tôi mới triển khai các nội dung liên quan đến sáp nhập 3 thôn: Thâm Phè, Yên Mỹ và Bắc Mỏ thành một thôn, người dân đã hết sức lo lắng; nhưng sau khi được cán bộ thôn tổ chức họp dân để xin ý kiến, giải thích cặn kẽ việc sáp nhập sẽ có nhiều cái lợi; nói rõ cho dân hiểu, giải đáp những khúc mắc… chính cách xử lý khéo léo đó đã tạo sự đồng thuận của người dân.

Còn anh Dương Văn Thứ, cán bộ tư pháp xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: Hằng ngày, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tôi luôn tâm niệm mỗi ngày phải cố gắng phấn đấu làm việc thật tốt. Khi tiếp xúc với người dân phải ân cần, niềm nở, lịch sự và từ tốn. Khi có vấn đề người dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ, phải tận tình giải thích, giúp đỡ để họ hiểu, cần tuyệt đối tránh thái độ coi thường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thể hiện tinh thần làm việc nhiệt tình, công tâm; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân…

Thông qua việc làm của mình những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy của huyện Bắc Sơn đã và đang học tập và làm theo Bác theo tinh thần ý thức tôn trọng nhân dân, nói đi đôi với làm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị. Qua đó, phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân, khuyến khích nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu và xây dựng các nghị quyết, đề án quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong huyện.

 DƯƠNG THỊ KHUYÊN