Thứ hai,  27/01/2020

Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn học theo lời Bác

LSO-Những năm qua, Đảng ủy, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, Đảng ủy, Chi cục Thuế thành phố đã xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công chức bằng các khẩu hiệu: “Công chức thuế quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác – thu thuế phải thu được lòng dân”; “Công chức thuế luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy”; “Công chức thuế luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả, mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân”; “Mỗi ngày làm một việc tốt cho cơ quan, đơn vị, cho người nộp thuế”.

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ III, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố cho biết: Chi bộ duy trì, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đúng quy định gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đảng viên, công chức chấp hành nghiêm túc, từng cá nhân xây dựng kế hoạch, bằng những việc làm cụ thể và đề ra các giải pháp thực hiện. Cuối năm, từng đảng viên báo cáo trước chi bộ, quần chúng báo cáo lãnh đạo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký, đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá đảng viên, công chức và người lao động mỗi năm.

Trong 3 năm qua, Chi cục Thuế thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và ban hành các đề án: “Quản lý thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020”; “Chống thất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020”; “Chống thất thu thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê phông rạp, nấu ăn lưu động, nhà hàng giai đoạn 2018 – 2020”. Để thực hiện hiệu quả các đề án, Chi cục Thuế thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: tờ rơi, băng rôn, áp phích, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đối thoại và hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế.

Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế được nâng lên, hạn chế tối đa các vi phạm trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN. Nhờ đó, năm 2016 thu NSNN được 242,1 tỷ đồng, đạt 122,3% dự toán; năm 2017, thu NSNN được 362 tỷ đồng, đạt 127,6% dự toán dự toán; năm 2018, thu NSNN được 462,2 tỷ đồng, đạt 131,6% dự toán. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu NSNN được trên 223 tỷ đồng, đạt 100,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, cấp ủy, lãnh đạo luôn thống nhất về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện; tổ chức học tập các chuyên đề sát tình hình thực tế gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua học tập đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động “làm theo” trong toàn đảng bộ; coi trọng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý tiêu cực, vi phạm xảy ra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục những yếu kém của cán bộ, đảng viên và công chức lao động được nâng lên rõ rệt.

Với kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tháng 5/2019, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NÔNG ĐÌNH QUANG