Thứ sáu,  03/07/2020

Thôn Tà Hón làm theo lời Bác

(LSO) – Thôn Tà Hón, xã Đình Lập (huyện Đình Lập) cách trung tâm xã 2,5 km, có 77 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu, bao gồm các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng cùng sinh sống, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông – lâm nghiệp. Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự cố gắng, nỗ lực của bà con, bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc.

Hơn 3 năm qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng. Nhân dân thôn Tà Hón luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đoàn viên thanh niên xã Đình Lập đổ bê tông sân Đình Tà Hón

Ông Hoàng Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Tà Hón cho biết: Thôn thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan thôn bản xanh, sạch, đẹp. Các hộ gia đình trong thôn thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”; từng hộ gia đình tích cực đầu tư chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, xây dựng các công trình thủy lợi, tăng cường trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Nhân nhân tích cực làm đường giao thông nông thôn, đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm đều được bê tông hóa, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn tích cực tăng gia sản xuất, phát huy thế mạnh đồi rừng. Hiện nay, toàn thôn có 270 ha rừng thông, trong đó, 120 ha cho khai thác nhựa thông và 22 ha cho khai thác gỗ. Trung bình sản  lượng nhựa thông của thôn đạt 50 tấn/năm, giá trị kinh tế đạt 1,2 tỷ đồng/năm. Góp phần nâng mức thu nhập bình quân từ 22 triệu đồng/người/năm 2016 lên 25 triệu đồng/người/năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm từ 10,3% năm 2016 xuống còn 6,4% năm 2018. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng lành mạnh, phong phú, nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có người hành nghề mê tín, dị đoan.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, trong thôn đã xuất hiện các cá nhân tiên tiến, điển hình học tập và làm theo gương Bác. Nhân dân tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất xây dựng công trình văn hóa, đường giao thông nông thôn như: gia đình bà Hoàng Thị Thược, ông Vương Văn Chất, Vương Văn Đạt… Tiêu biểu như ông Mã Xuân Việt đã hiến hai lần đất, với hơn 1.900 m² đất để phục dựng lại Đình Tà Hón, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong thôn và của cả xã. Những tấm gương điển hình đã được cấp ủy, chính quyền huyện, xã ghi nhận và vinh danh, khen thưởng; được thôn nhân rộng nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Sầm Thị Vui, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đình Lập cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tà Hón hưởng ứng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2019, thôn Tà Hón được cấp ủy, chính quyền xã Đình Lập lựa chọn xây dựng “Mô hình dân vận khéo” và “Khu dân cư kiểu mẫu” để thời gian tới nhân rộng trong toàn xã.

Với kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tháng 5/2019, nhân dân thôn Tà Hón đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NÔNG ĐÌNH QUANG