Thứ năm,  01/10/2020

Phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã đề nghị các cơ quan báo chí, Hội VHNT tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời đề nghị các hội viên nâng cao nhận thức của bản thân về cuộc vận động. Từ đó tìm tòi, phát hiện, sáng tạo ra những tác phẩm mới, có giá trị cao, sức lan tỏa rộng.

LSO-Ngày 6/7/2012, Ban chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức lễ phát động và công bố quy chế giải thưởng.
Đồng chí Nông Văn Thảm phát biểu tại lễ phát động
Giải thưởng gồm các loại hình chuyên ngành như: văn học, nghệ thuật, các công trình nghiên cứu lý luận phê bình, các loại hình báo chí (báo viết, báo điện tử, tác phẩm truyền hình, phát thanh). Các tác phẩm dự giải phải được sáng tác và công bố trong tỉnh từ 5/2011 đến hết tháng 2/2013 (đợt I) và đợt II từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2015. Đối tượng được xét tặng giải thưởng là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn nghệ sĩ, hội viên Hội Nhà báo, Hội VHNT tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/12/2012 là hạn cuối cùng nhận các tác phẩm dự giải.
Tiêu chí để xét giải thưởng là những tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao về nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; quảng bá công cuộc đổi mới, những thành tựu của quê hương Xứ Lạng, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam trên thế giới. Tác phẩm tham dự phải có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phát hiện, tuyên truyền cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và xã hội. Giải thưởng cấp tỉnh bao gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 6 giải Khuyến khích. Trên cơ sở đó chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để tham dự giải ở Trung ương.
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã đề nghị các cơ quan báo chí, Hội VHNT tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời đề nghị các hội viên nâng cao nhận thức của bản thân về cuộc vận động. Từ đó tìm tòi, phát hiện, sáng tạo ra những tác phẩm mới, có giá trị cao, sức lan tỏa rộng.

Ngọc Hiếu