Chủ nhật,  15/12/2019

Huyện ủy Bắc Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điều khẳng định rằng, việc tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã tạo ra sức lan tỏa, thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng và các tổ chức, đơn vị. Song, trong việc học tập và làm theo Bác chưa có nhiều điển hình mới, nhất là đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý. Chính vì lẽ đó, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác. Vấn đề học tập và làm theo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

LSO-Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn quan tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện. Trọng tâm là làm theo, xây dựng và triển khai kế hoạch trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Phiên chợ xã Nhất Hòa (Bắc Sơn) nơi mua bán tấp nập của người dân vùng cao
Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo, Huyện ủy Bắc Sơn tập trung chỉ đạo có trên 50% số chi, đảng bộ trực thuộc bổ sung xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng địa phương. Xây dựng các quy định cụ thể ở chi bộ cơ sở về công tác chuyên môn, đạo đức, lối sống; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai học tập các chuyên đề và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài nói, bài viết của Bác về Lạng Sơn trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng cao, nhất là trong giao tiếp và tiếp xúc với nhân dân liên quan đến giải quyết công việc, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ đúng mực. Đặc biệt, trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Huyện ủy Bắc Sơn luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhiều vụ việc nổi cộm đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung giải quyết, tạo niềm tin trong nhân dân.
Qua trao đổi với đồng chí Dương Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy xã Hữu Vĩnh được biết: Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã đã thể hiện tính gương mẫu trong đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu. Đặc biệt cán bộ, đảng viên quan tâm hơn đến việc rèn luyện tư cách đạo đức, thực hiện lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, “nói đi đôi với làm”, góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị của xã vững mạnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Chia sẻ cùng vấn đề này, đồng chí Dương Trung Biểu – Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lễ tâm sự: nhờ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên 100% cán bộ, đảng viên trong xã đều xây dựng chương trình tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động, nhất là thực hành tiết kiệm theo Bác và phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết thôn xóm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Còn ý kiến đồng chí Trịnh Minh Thanh – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cho hay: Hiện nay việc đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy và học tập cho học sinh, cán bộ, đảng viên được cấp ủy quan tâm. Đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã thực hiện tốt việc đưa các nội dung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong học tập và giảng dạy ở các cấp học, bậc học như: nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho lớp đối tượng đảng, các cuộc thi kể chuyện, thi văn nghệ với chủ đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bậc học… giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong các trường học, giáo dục chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý.
Cùng với việc giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, Đoàn thanh niên huyện phát động các phong trào thi đua, các hoạt động sinh hoạt tập thể với hình thức đa dạng, phong phú lôi cuốn thanh, thiếu niên tham gia, tạo phong trào rộng khắp, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Triển khai thực hiện Cuộc vận động: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện phong trào “ 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc” “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, đặc biệt là phong trào “tuổi trẻ Bắc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”… Phối hợp với Đội chiếu bóng lưu động huyện tổ chức tuần phim với chủ đề “ nhớ ơn Bác, làm theo Bác” thu hút trên 600 đoàn viên, thanh niên tham gia….Ngày 16/5/2012, huyện ủy Bắc Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt với hình thức giao lưu, tọa đàm gồm 350 đại biểu tham dự nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác. Tại buổi tọa đàm huyện đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Điều khẳng định rằng, việc tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã tạo ra sức lan tỏa, thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng và các tổ chức, đơn vị. Song, trong việc học tập và làm theo Bác chưa có nhiều điển hình mới, nhất là đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý. Chính vì lẽ đó, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác. Vấn đề học tập và làm theo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Mai Hoa