Thứ năm,  22/10/2020
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Chi Lăng:

Đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực kiểm tra, giám sát

LSO-Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời tích cực kiểm tra, giám sát, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chi Lăng cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW. Sau hơn 1 năm thực hiện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện 139 tin, bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác; Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tuyên truyền lưu động lồng ghép được 25 buổi; treo 22 pa nô, 10 băng zôn, khẩu hiệu. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các văn nghệ sĩ… tích cực sáng tác, quảng bá, biểu diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu; gương người tốt, việc tốt, những cách là sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các cấp chính quyền; quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc. Trong đó, đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 7 đảng bộ. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 46 tổ chức đảng dưới cơ sở, giám sát 26 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 3, giám sát 3 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 47 tổ chức đảng dưới cơ sở, giám sát 35 tổ chức đảng, 6 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên; góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, phát hiện 1 tổ chức đảng (xã Nhân Lý) có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhân Lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp cơ sở thi hành kỷ luật 9 đảng viên.

Đồng chí Liễu Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực kiểm tra, giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thời gian tới, Huyện ủy Chi Lăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy vào nội dung thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

PHÙNG KHIÊM