Thứ ba, 19/06/2018
Làm theo gương Bác
Làm theo gương Bác
LSO-Với thanh niên khối trường học, việc Học tập và làm theo gương Bác không chỉ là đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng một môi trường lành mạnh để cùng nhau rèn luyện và phát triển....
Làm theo gương Bác
Làm theo gương Bác
LSO-Với thanh niên khối trường học, việc Học tập và làm theo gương Bác không chỉ là đạt thành tích cao trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng một môi trường lành mạnh để cùng nhau rèn luyện và phát triển....
Sức mạnh từ nguồn lực nội sinh
Sức mạnh từ nguồn lực nội sinh
LSO-Xây dựng nông thôn mới gắn liền với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở. Việc thực hiện tốt Cuộc vận động tạo sự đồng thuận từ nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và đây cũng là nền tảng để Lạng Sơn khơi dậy nguồn lực nội sinh, đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới....
Sức mạnh từ nguồn lực nội sinh
Sức mạnh từ nguồn lực nội sinh
LSO-Xây dựng nông thôn mới gắn liền với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở. Việc thực hiện tốt Cuộc vận động tạo sự đồng thuận từ nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và đây cũng là nền tảng để Lạng Sơn khơi dậy nguồn lực nội sinh, đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới....
Lan tỏa từ những việc làm theo gương Bác
Lan tỏa từ những việc làm theo gương Bác
LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tràng Định đã luôn chú trọng triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện. ...
Lan tỏa từ những việc làm theo gương Bác
Lan tỏa từ những việc làm theo gương Bác
LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tràng Định đã luôn chú trọng triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện. ...
Học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất
Học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất
LSO-Từ cuộc vận động và nay là Chỉ thị số 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng luôn đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Mỗi cá nhân, tập thể tại địa bàn thực hiện học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày....
Học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất
Học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất
LSO-Từ cuộc vận động và nay là Chỉ thị số 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng luôn đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Mỗi cá nhân, tập thể tại địa bàn thực hiện học Bác từ những điều đơn giản, bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày....
Trang 20 / 50« Đầu...10...1819202122...304050...Cuối »