Thứ bảy, 15/12/2018
Chuyển biến học tập và làm theo gương Bác
Chuyển biến học tập và làm theo gương Bác
LSO-Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo quy định. Qua đó xây dựng hình ảnh người...
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
LSO- Có thể thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết của Người. Đây là một hệ thống nhất quán giữa lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc. Và bằng chính cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác chính là hiện thân, là tấm gương tiêu biểu về thi đua yêu nước cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, noi theo....
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Lộc Bình: Triển khai đồng bộ, chú trọng biểu dương
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Lộc Bình: Triển khai đồng bộ, chú trọng biểu dương
LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả; nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng đã có tác động lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân....
Thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy
Thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy
LSO-Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai phong trào thi đua nghiêm túc gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng phong...
Lan rộng tỏa sâu
Lan rộng tỏa sâu
LSO-Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Bình Gia có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và góp phần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đường thôn Ngọc Quyến,...
Học tập và làm theo gương Bác
Học tập và làm theo gương Bác
LSO-Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã quán triệt, tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo...
Ghi nhớ lời Bác dạy
Ghi nhớ lời Bác dạy
LSO-Thực hiện theo lời Bác, những năm qua, Chi đoàn Khối chính quyền (KCQ) huyện Tràng Định luôn tích cực tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, tô đẹp thêm hình ảnh của lực lượng thanh niên trong thời đại mới. Những việc làm đó đưa chi đoàn trở thành đơn vị tiêu biểu xuất sắc và đã được...
Kết quả và những vấn đề đặt ra
Kết quả và những vấn đề đặt ra
LSO-Trong 2 năm qua, việc triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống” đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường lên một bước mới cụ thể hơn, sâu sắc hơn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại....
Thiếu nhi làm theo lời Bác
Thiếu nhi làm theo lời Bác
LSO-Hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Lạng Sơn đã ra sức thi đua, rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích thay những bông hoa dâng lên tặng Bác Hồ....
Đảng viên Bùi Minh Bằng nhiều sáng kiến, giải pháp công tác
Đảng viên Bùi Minh Bằng nhiều sáng kiến, giải pháp công tác
LSO-Với vai trò là Bí thư Chi bộ II, thuộc Đảng ủy Cục Thuế, trong những năm qua, đảng viên Bùi Minh Bằng cùng với Ban chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo 2 phòng chuyên môn (Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán, Tin học) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Cá nhân đảng viên Bằng được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác....
Trang 4 / 53« Đầu...23456...102030...Cuối »