Thứ tư, 19/06/2019
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
LSO- Qua hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã vươn lên mọi mặt và đạt trong sạch vững mạnh với 95,6% tổ chức đảng và 81,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu tháng 2 năm 2007, sau khi quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TƯ của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đảng ủy Quân khu I và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời xây dựng kế hoạch nội dung chương trình hành động cụ thể quán triệt triển khai đến các chi, đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thực hiện. Song song với đó, không chỉ dừng lại ở việc học tập,......
Phát huy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới
Phát huy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới
LSO - Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1969) là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam,lãnh tụ của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Hồ Chủ tịch thăm xưởng cơ khí khu gang thép Thái Nguyên Ảnh: TLThân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả......
Tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải: Làm theo lời Bác từ những việc hàng ngày
Tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải: Làm theo lời Bác từ những việc hàng ngày
LSO-Tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các chương trình hành động gắn với lĩnh vực chuyên môn của các chi đoàn cơ sở để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội có ý nghĩa.Đó là cách làm của Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn trong triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”.Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” sau hơn 3 năm triển khai đã thực sự đi vào đời sống của tuổi trẻ. Tại Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn-nơi cóhơn 80 ĐVTN tham gia sinh hoạt tại 3 chi đoàn trực thuộc, việc hưởng ứng Cuộc vận động không dừng lại ở hoạt động bề nổi mà đã được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và các hoạt động vì cộng đồng.Một buổi sinh hoạt chính trị tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Anh Nguyễn Ngọc Thiều, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng
LSO-Mở đầu bản Di chúc thiêng liêng của Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” và Người đã chỉ ra cho Đảng ta, nhân dân ta một trong các nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Vì vậy, điều đầu tiên của Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân ta, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác Đảng. Người viết: “Trước hết nói về Đảng – nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn......
Bác Hồ với đồng bào miền Nam
Bác Hồ với đồng bào miền Nam
LSO-Với tất cả sự thiêng liêng “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”, Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam tình cảm thật sâu sắc, thắm thiết.Ngày 26-9-1945, chưa đầy 1 tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào Nam bộ. Sau khi tố cáo thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, trong thư, Bác nêu rõ lòng tin tưởng đối với đồng bào miền Nam: “Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ... Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những chiến sĩ và nhân dân đương hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà”. Ngày 29-10-1945, sau bức thư trên hơn 1 tháng, Bác Hồ ra lời kêu gọi đồng bào Nam bộ thực hiện phương hướng “vườn không nhà trống” quân Pháp đi đến đâu sẽ gặp cảnh đồng không nhà vắng, không người, không lương thực...”. Ngày 31-5-1946, trước khi sang Pháp để......
Viễn thông Lạng Sơn học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Viễn thông Lạng Sơn học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
LSO-Ngày 19/4/2010, Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".Tại hội nghị, các đại biểu, toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ đã được truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề gồm: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.Qua hội nghị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học......
Học tập tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình trong Đảng
Học tập tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình trong Đảng
LSO-Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người không chỉ viết lên kho tàng lý luận về công tác xây dựng Đảng mà còn là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, Người là hình tượng mẫu mực cả trong lý luận và thực tiễn. Vì vậy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp hiện nay.ĐVTN Trường THPT-DTNT dọn vệ sinh khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Ngọc HiếuTheo Bác, tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên, đảng viên và cán bộ cần nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn ngừa tự đại, tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thu lời phê bình của......
Công đoàn Trường THPT- DTNT tỉnh: Tích cực tham gia các cuộc vận động lớn
Công đoàn Trường THPT- DTNT tỉnh: Tích cực tham gia các cuộc vận động lớn
LSO-Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) của Trường trung học phổ thông Dân tộc Nội trú (THPT DTNT) tỉnh luôn cố gắng, nhiệt tình làm tròn vai trò vừa là thầy cô, vừa là cha mẹ ở bên dạy bảo, chăm lo, động viên tinh thần các em chăm ngoan, học tốt. Để có được tinh thần ấy, vai trò của tổ chức Công đoàn nhà trường đã thể hiện rất rõ rệt. Đáng chú ý là đã phát huy xuất sắc quyền đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, GV, CNV, tạo đủ việc làm cho họ và giúp đỡ họ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Không những vậy còn khơi dậy và vận động CB, GV, CNV trong đơn vị hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà nhà trường và các ngành, các cấp phát động.Nhà ăn của trường luôn đạt tiêu chuẩn VSATTP.Hiện nay, nhà trường có 58 CB, GV, CNV, trong đó có 7 lao động hợp đồng. Phát huy vai trò, quyền hạn của mình, Công đoàn nhà trường thường......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi
LSO-Là lãnh tụ của Đảng ta, Nhà nước ta, với tầm nhìn của nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước phải chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc, phải khơi dậy, phát huy khả năng vươn lên của các dân tộc thiểu số và Người chỉ rõ, nước ta có trên 50 dân tộc anh em là thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nhưng mỗi dân tộc thiểu số có tâm lý, phong tục, tập quán riêng. Do vậy, theo Người, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi phải lưu ý đến đặc điểm này không chỉ trong nội dung mà trong hình thức thể hiện cũng phải phù hợp với đồng bào, phải dễ hiểu để đồng bào dễ làm theo. Với tầm tư tưởng lớn của vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định và nhấn mạnh, việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ nhằm phát huy sức mạnh đại......
Cao Lộc tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh", " là đạo đức, là văn minh"
Cao Lộc tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh", " là đạo đức, là văn minh"
LSO-Ngày 14/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”, “ là đạo đức, là văn minh”.Hội nghị đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” “là đạo đức, là văn minh” và việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức học tập chuyên đề tại các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đó, sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xong trước......
Trang 50 / 55« Đầu...102030...4849505152...Cuối »