Thứ bảy, 23/03/2019
Hữu Lũng quán triệt chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"
Hữu Lũng quán triệt chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"
LSO-Sáng ngày 29/3, Huyện ủy Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” tới các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể huyện, bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.Hội nghị đã đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề Tư tưởng,......
Đảng ủy phường Chi Lăng: Học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xây dựng Đảng TSVM "Là đạo đức, là văn minh"
Đảng ủy phường Chi Lăng: Học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xây dựng Đảng TSVM "Là đạo đức, là văn minh"
LSO-Ngày 27-3-2010, Thường trực Đảng ủy phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; “Là đạo đức, là văn minh”, trên 500 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khối phố và trực thuộc đã đến dự; tại đây các đảng viên đã được quán triệt, tiếp thu những nội dung cơ bản nhất: ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chính Minh và việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”… Thể hiện học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Thông qua học tập, từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,......
Huyện ủy Văn Lãng: Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Huyện ủy Văn Lãng: Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LSO-Ngày 25/3/2010, Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” tới các Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, các xã, thị trấn.Với những nội dung trong chuyên đề, hội nghị đã quán triệt: Cách mạng cần có Đảng. Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, Hội nghị yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trước trung tuần tháng......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
LSO-Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau sự kiện trọng đại ấy chưa đầy 4 tháng, ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14-SL thành lập Nha Thể dục Trung ương (thuộc Bộ Thanh niên lúc đó) – bộ máy đầu tiên của ngành Thể dục – Thể thao cách mạng nước ta.Nha Thể dục Trung ương ra đời chưa đầy 2 tháng, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc......
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt
LSO-Đảng ta đang triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề : Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đây là chủ đề xuyên suốt năm 2010 gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.Theo Hồ Chí Minh, chi bộ 4 tốt phải đảm bảo các tiêu chí, đó là: đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, lãnh đạo sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt. Để xây dựng chi bộ 4 tốt, mỗi đảng viên phải tốt. Đối với mỗi đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng: mỗi đảng viên luôn luôn phải ghi nhớ những nhiệm vụ của Đảng viên mà phấn......
Thanh niên Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
Thanh niên Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
LSO-Cuộc vận động “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”đã được Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đến các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, gắn nhiệm vụ công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các cơ sở đoàn và đoàn viên đã duy trì và thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng thi đua rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP vững mạnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào được cụ thể hoá bằng mô hình hoạt động “Thanh niên làm chủ đường biên” như đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, chính qui, thực hiện tốt nhiệm vụ “mười xây, mười chống” không vi phạm kỉ luật, tích cực tăng gia sản xuất, giữ gìn cảnh quan đơn vị, xây dựng các mô hình thanh niên tại đơn vị. Điểm nổi bật trong hoạt động của thanh niên bộ đội biên phòng năm qua chính là việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua......
Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
LSO-Xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là một hình thức, chức năng lãnh đạo trong mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng từ chi bộ cơ sở đến các đảng bộ từ tỉnh đến Trung ương. Thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng qua đó đánh giá được chất lượng, chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng như mạch máu; nghị quyết phải đi mau, xuyên suốt từ trên xuống dưới, công tác mau chóng thì việc gì cũng xong xuôi”. Một khi chủ trương xây dựng nghị quyết của Đảng phù hợp với quy luật khách quan, được quần chúng nhân......
Tràng Định trao giải cuộc thi viết tìm hiểu "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Tràng Định trao giải cuộc thi viết tìm hiểu "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
LSO-Ngày 16-3-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sau thời gian phát động từ tháng 7-2009 và kết thúc vào tháng 2-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã nhận được 1.434 bài viết; trong đó có nhiều bài viết được các thí sinh trình bày với nội dung sâu sắc, công phu và sáng tạo, chất lượng bài thi tốt, bên cạnh đó có nhiều thí sinh cao tuổi đã tham gia dự thi và có nội dung thiết thực. Căn cứ vào kết quả đánh giá của ban tổ chức cuộc thi Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã biểu dương 5 tập thể và 11 cá nhân có bài viết xuất sắc tại cuộc thi viết lần......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
LSO-Vào những năm đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.5, tr.185). Người khẳng định rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước, nguồn kế tục phát huy thành quả cách mạng lên tầm cao mới và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi.Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước, Bác dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, “Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường cuốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” (Sđd, t.4, tr.33). Bác vừa khẳng định vai trò lịch sử của thanh niên, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cách mạng của thanh niên, “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế......
Xã Yên Khoái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xã Yên Khoái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LSO-Yên Khoái là một vùng quê trù phú, không ngừng đổi mới, nhất là sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ chuyển biến sâu sắc về nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần tạo nên diện mạo mới của toàn xã cả về hình thức lẫn chiều sâu cuộc sống. Kinh tế tăng trưởng, ổn định, diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực năm 2009 đều tăng so với năm 2008.Tổng thu ngân sách năm 2009 hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch. An ninh chính trị ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 12,5%. Chất lượng hai mặt giáo dục năm sau cao hơn năm trước, xã đã có một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được coi trọng, trạm y tế xã duy trì được danh hiệu chuẩn quốc gia. Từ năm 2006 đến nay, mỗi năm xã đã đầu tư xây dựng được 1 nhà văn hoá thôn.Nông dân xã......
Trang 51 / 54« Đầu...102030...4950515253...Cuối »