Thứ bảy,  25/01/2020
"Đi công tác thì cốt công việc, không nên làm phiền các địa phương"
"Đi công tác thì cốt công việc, không nên làm phiền các địa phương"
LSO-Những anh em giúp việc Bác Hồ, ở gần Bác lâu năm cho biết: Dù trong kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc hay khi đã về thủ đô Hà Nội, kể cả những năm chống Mỹ, cứu nước, hễ đi thăm, làm việc với các địa phương là nhất định Bác “bắt” anh em văn phòng mang cơm theo. Khi cơm nắm, độn ngô, mì. Khi bánh mì với thức ăn nguội. Chỉ có canh cho vào phích để đến bữa Bác dùng cho nóng. Bác Hồ không bao giờ đòi hỏi là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước phải được ăn thức ăn ngon. Kháng chiến gian khổ đã đành là Bác sống như một người bình thường, khi hòa bình lập lại, có điều kiện, Bác cũng không muốn coi mình là “vua” có gì ngon, lạ là mình được hưởng. Có lần Bác đã nói với cán bộ gần gũi Bác: “Người ta dọn ra một bữa sang, Bác cháu mình có khi cũng chẳng ăn đâu hoặc ăn chẳng hết. Nhưng đi rồi để lại cái tiếng: đấy, Bác Hồ đến thăm cũng làm cơm thế này, thế nọ, cũng điều động người này, người......
Tư tưởng Hồ Chí Minh - ánh sáng soi đường cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh - ánh sáng soi đường cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam
Khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh tư tưởng của Người, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976) đã viết: "Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam ngót nửa thế kỷ qua mãi mãi gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh" (1).Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân được phát huy lên đỉnh cao mới; là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mở đường cho cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của quần chúng và phát huy sức mạnh toàn dân trong chiến tranh cách mạng. Trong thời kỳ chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước, Chủ tịch......
Đảng bộ Kho bạc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Đảng bộ Kho bạc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “là cuộc vận động lớn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, toàn diện của toàn Đảng, toàn dân ta. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh, Đảng bộ Kho bạc nhà nước Lạng Sơn đã triển khai tổ chức thực hiện và đã thu được nhiều kết quả rất đáng trân trọng sau 3 năm thực hiện cuộc vận động.Ngày 5/4/2007 Đảng bộ đã lập Kế hoạch số 02-KH/ĐB tổ chức thực hiện cuộc vận động sau đó đã thành lập Ban chỉ đạo và hàng năm đều có sơ kết việc thực hiện cũng như đề ra kế hoạch thực hiện cho năm sau. Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ đã thực sự đi vào chiều sâu, Đảng bộ không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống mà......
Hữu Lũng quán triệt chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"
Hữu Lũng quán triệt chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"
LSO-Sáng ngày 29/3, Huyện ủy Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” tới các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể huyện, bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.Hội nghị đã đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề Tư tưởng,......
Đảng ủy phường Chi Lăng: Học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xây dựng Đảng TSVM "Là đạo đức, là văn minh"
Đảng ủy phường Chi Lăng: Học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xây dựng Đảng TSVM "Là đạo đức, là văn minh"
LSO-Ngày 27-3-2010, Thường trực Đảng ủy phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; “Là đạo đức, là văn minh”, trên 500 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khối phố và trực thuộc đã đến dự; tại đây các đảng viên đã được quán triệt, tiếp thu những nội dung cơ bản nhất: ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chính Minh và việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”… Thể hiện học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Thông qua học tập, từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,......
Huyện ủy Văn Lãng: Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Huyện ủy Văn Lãng: Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LSO-Ngày 25/3/2010, Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” tới các Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, các xã, thị trấn.Với những nội dung trong chuyên đề, hội nghị đã quán triệt: Cách mạng cần có Đảng. Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, Hội nghị yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trước trung tuần tháng......
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
LSO-Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau sự kiện trọng đại ấy chưa đầy 4 tháng, ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14-SL thành lập Nha Thể dục Trung ương (thuộc Bộ Thanh niên lúc đó) – bộ máy đầu tiên của ngành Thể dục – Thể thao cách mạng nước ta.Nha Thể dục Trung ương ra đời chưa đầy 2 tháng, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc......
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt
LSO-Đảng ta đang triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề : Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đây là chủ đề xuyên suốt năm 2010 gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.Theo Hồ Chí Minh, chi bộ 4 tốt phải đảm bảo các tiêu chí, đó là: đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, lãnh đạo sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt. Để xây dựng chi bộ 4 tốt, mỗi đảng viên phải tốt. Đối với mỗi đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng: mỗi đảng viên luôn luôn phải ghi nhớ những nhiệm vụ của Đảng viên mà phấn......
Thanh niên Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
Thanh niên Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác
LSO-Cuộc vận động “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”đã được Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đến các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, gắn nhiệm vụ công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các cơ sở đoàn và đoàn viên đã duy trì và thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng thi đua rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP vững mạnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào được cụ thể hoá bằng mô hình hoạt động “Thanh niên làm chủ đường biên” như đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, chính qui, thực hiện tốt nhiệm vụ “mười xây, mười chống” không vi phạm kỉ luật, tích cực tăng gia sản xuất, giữ gìn cảnh quan đơn vị, xây dựng các mô hình thanh niên tại đơn vị. Điểm nổi bật trong hoạt động của thanh niên bộ đội biên phòng năm qua chính là việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua......
Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
LSO-Xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là một hình thức, chức năng lãnh đạo trong mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng từ chi bộ cơ sở đến các đảng bộ từ tỉnh đến Trung ương. Thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng qua đó đánh giá được chất lượng, chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng như mạch máu; nghị quyết phải đi mau, xuyên suốt từ trên xuống dưới, công tác mau chóng thì việc gì cũng xong xuôi”. Một khi chủ trương xây dựng nghị quyết của Đảng phù hợp với quy luật khách quan, được quần chúng nhân......
Trang 54 / 57« Đầu...102030...5253545556...Cuối »