Thứ năm,  23/01/2020
Phụ nữ Lạng Sơn làm theo lời Bác bằng những việc cụ thể
Phụ nữ Lạng Sơn làm theo lời Bác bằng những việc cụ thể
LSO-Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cuộc vận động sâu rộng trong các cấp Hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả thiết thực và đáng chú ý nhất là việc “làm theo”. Trong thời gian qua, việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh đã được Hội phụ nữ các cấp thực hiện khá nghiêm túc. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cuộc vận động được tập huấn, tuyên truyền khá tập trung và tương đối rộng, có tác dụng khuyến khích, động viên chị em phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Thông qua các chương trình tiết kiệm, Hội phụ nữ các cấp đã xây dựng nên nhiều mô hình gắn trực tiếp với quyền lợi trong cuộc sống chị em phụ nữ và......
Đảng bộ thị trấn Cao Lộc: Làm theo tấm gương Bác
Đảng bộ thị trấn Cao Lộc: Làm theo tấm gương Bác
Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có 10 khối dân cư, với 1670 hộ, gần 8000 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng , Kinh cùng đoàn kết, làm ăn, sinh sống và xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo cho thị trấn Cao Lộc sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh, hiện nay thị trấn Cao Lộc chỉ còn có 30 hộ nghèo/ 1670 tổng số hộ, chiếm tỷ lệ 1,9%. Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến việc làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến mới trong nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế......
Hiệu quả từ Cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Hiệu quả từ Cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Công an huyện Lộc Bình đã ra nghị quyết, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ (CBCS) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đồng thời, phối hợp với Đài truyền thanh, truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều tin bài, phóng sự về CBCS Công an “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ...sưu tầm các văn bản, tài liệu, những câu chuyện, những việc làm, gương điển hình, người tốt, việc tốt theo tấm gương đạo đức của Bác để học tập.Qua học tập và thực hiện Cuộc vận động, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, CBCS trong cơ quan đã có chuyển biến rõ rệt. Với chức năng tham mưu......
Đảng bộ Hữu Lũng "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Đảng bộ Hữu Lũng "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.Trên cơ sở xác định rõ vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động, cấp ủy, chính quyền đoàn thể trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên tuyền với nhiều hình thức và cách làm mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện có tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia học tập đạt 86%. 100% quần chúng ưu tú các cơ sở khi tham gia các lớp bồi dưỡng tại TTBDCT huyện đều được nghiên cứu tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền đã có tác......
Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Năm 2009 cựu chiến binh (CCB) Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh học tập nghiên cứu sâu sắc những nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong học tập, chú trọng tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ và đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 98% cán bộ và trên 85% hội viên đã được học tập chuyên đề.Các cấp hội đã phối hợp, lồng ghép nội dung cuộc vận động với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đưa cuộc vận động lan tỏa sâu rộng vào cuộc sống... Từ đó đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Đó là Hội CCB thành phố, Hội CCB các huyện: Chi Lăng,......
Bác Hồ, người đại biểu Quốc hội mẫu mực
Bác Hồ, người đại biểu Quốc hội mẫu mực
Tính từ Quốc hội khóa I, năm 1946, đến năm 1969, Bác là đại biểu Quốc hội 24 năm liên tiếp. Trong các khóa Quốc hội, Bác đều được giới thiệu ứng cử tại Hà Nội và trúng cử với số phiếu rất cao. 24 năm là người đứng đầu Nhà nước ta, Bác Hồ là đại biểu Quốc hội mẫu mực. Ngày 8-9-1945, Bác Hồ ký Sắc lệnh 14/SL quyết định cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội đầu tiên. Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I, tại Hà Nội, nơi Bác Hồ ra ứng cử, có 118 vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản kiến nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Không chỉ có kiến nghị trên của Hà Nội mà từ nhiều nơi......
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ"
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ"
LSO-Chiều ngày 17/12/2009, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đã tổ chức hội nghị tổng kết. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng các thành viên, Ban Giám khảo, Ban thư ký. Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đã thu hút được 100% cơ quan, đơn vị tham gia, tổng cộng gồm 25 đầu mối với tổng số 115.520 bài dự thi, bình quân cứ khoảng 6 người dân thì có 1 người tham gia viết bài dự thi. Qua vòng chọn lựa tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã chọn ra được 75 bài tham gia dự thi gửi tham gia cấp tỉnh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao và khách quan, trung thực, Ban Giám khảo đã chọn được 12 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Qua đó có thể thấy rằng, cuộc thi đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã có tác động tốt......
Hội CCB Công ty than Na Dương giữ vững phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
Hội CCB Công ty than Na Dương giữ vững phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
LSO-Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty TNHH một thành viên than Na Dương được thành lập từ năm 1990. Trải qua 19 năm hoạt động, Hội CCB Công ty Than Na Dương đã qua 6 kỳ đại hội, với 86 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc. Hầu hết các phân xưởng sản xuất, bộ phận văn phòng đều có hội viên tham gia công tác. Trong nhiều năm qua, tổ chức hội đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm nòng cốt trong công tác bảo vệ trật tự an ninh Tổ quốc. Một trong những điểm nổi bật của Hội CCB Công ty than Na Dương trong 3 năm gần đây, các hội viên tích cực học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% hội viên đăng ký hưởng ứng làm theo; cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến các hội viên. Ngoài gương mẫu đi đầu,......
Đảng bộ xã Sơn Hà (Hữu Lũng): Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Đảng bộ xã Sơn Hà (Hữu Lũng): Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
LSO-Trong gần 3 năm qua, Đảng bộ xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sơn Hà đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp xã, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức học tập các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã viết bài thu hoạch, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Về đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ xã đã tập trung......
Chị Bút làm theo lời Bác
Chị Bút làm theo lời Bác
LSO- “U”, “Bà”, đó là cách gọi thân mật của bệnh nhân với chị Nguyễn Thị Bút, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. Gọi như vậy là bởi sự hăng hái trong chuyên môn, sự ân cần, tận tuỵ động viên, giúp đỡ bệnh nhân như mẹ, như bà. “Học tập và làm theo lời Bác” với chị chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ của mình với phương châm “thầy thuốc như mẹ hiền”.Hơn 20 năm công tác trong nghề, từ một bác sĩ Khoa ngoại sản, chị Nguyễn Thị Bút không ngừng phấn đấu trong công việc được cơ quan, đồng nghiệp tín nhiệm đề bạt làm Phó khoa, Trưởng khoa, rồi Phó giám đốc, năm 2005 chị được bổ nhịêm làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc.Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chị và ban lãnh đạo Trung tâm đã triển khai cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ trong cơ quan, tạo không khí thi đua sôi nổi lấy mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên......
Trang 56 / 57« Đầu...102030...5354555657