Thứ hai,  21/10/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng bào các dân tộc thiểu số
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng bào các dân tộc thiểu số
LSO-Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số và đoàn kết của từng dân tộc thiểu số. Đồng thời Người là hiện thân, là tấm gương tiêu biểu nhất của khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và giúp đỡ đồng bào các dân tộc ít người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, nhất là từ khi về nước trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam năm 1941 cho tới khi từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều năm tháng công tác, sống và sinh hoạt cùng các đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số “đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... giang sơn và chính phủ là giang sơn và chính phủ chung......
Mỗi câu chuyện về Bác là một hoạt động "làm theo"
Mỗi câu chuyện về Bác là một hoạt động "làm theo"
LSO-Từ khi phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THPT Lương Văn Tri đã xây dựng kế hoạch thực hiện đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) và HS học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người trong tất cả các hoạt động. Nhà trường đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa để hưởng ứng Cuộc vận động này. Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên toàn trường. Việc chấm và trao giải cuộc thi cũng đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi viết về người thật việc thật, người tốt, việc tốt nhằm nâng cao tính tập thể, lòng thương người, tình cảm bạn bè, thầy trò…đã phát hiện được nhiều tập thể, cá nhân điển hình có những hành động đẹp, lối sống tích cực. Để bắt đầu một tuần học tập mới hiệu quả, nhà trường đã có “ý......
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa ở Đảng bộ Lộc Bình
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa ở Đảng bộ Lộc Bình
LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Đảng bộ huyện Lộc Bình. Sự lan tỏa ấy đã làm nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, mỗi cán, bộ đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn đưa Lộc Bình ngày càng phát triển.Những biểu hiện ấy thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về hiệu quả công việc và ý thức xã hội, hình thành nên những thói quen đẹp, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội.Từ khi cuộc vận động được triển khai, Đảng bộ Lộc Bình đã tiến hành tuần tự các bước theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, kèm theo đó là quy chế hoạt động cụ thể, sau đó ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xuống cấp dưới, định kỳ có báo cáo.......
Trang 57 / 57« Đầu...102030...5354555657