Thứ sáu, 22/02/2019

Sức dân trong xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền tạo lan tỏa

LSO- Từ việc tập trung tuyên truyền, vận động đã giúp người dân hiểu, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó chung sức thực hiện nhiều tiêu chí khó.

Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được quan tâm sát sao và triển khai đồng bộ từ huyện đến các thôn, bản. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện tuyên truyền lồng ghép được 236 cuộc với trên 13.500 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông tích cực thực hiện các tin, bài tuyên truyền về xây dựng NTM. Qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên. Người dân đã chủ động đầu tư nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn… Cụ thể từ đầu năm đến nay, nhân dân đóng góp 1,8 tỷ đồng, hiến 15.750 m2 đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác. Đến nay, huyện có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí; xã điểm Vũ Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 đã đạt 11/19 tiêu chí, 8/19 tiêu chí còn lại đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tương tự  huyện Bắc Sơn, người dân trên địa bàn huyện Đình Lập đã chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí NTM.

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức tập huấn bộ tiêu chí xã NTM nâng cao cho các xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh

Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 185 cuộc với trên 7.000 lượt người tham gia với các nội dung liên quan đến xây dựng NTM. Qua đó người dân hiến hơn 8.000 m2 đất, đóng góp gần 3 tỷ đồng, huy động trên 14.000 ngày công để bê tông hóa gần 17 km đường giao thông. Bên cạnh đó, để thực hiện tiêu chí môi trường, nhân dân xây dựng được 870 công trình, trong đó có 375 nhà tắm, 190 nhà tiêu, 154 bể chứa nước, 151 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Từ đó những tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Cùng với huyện Bắc Sơn và Đình Lập, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM  được các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Riêng năm 2017, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức được 755 hội nghị tuyên truyền lồng ghép các nội dung xây dựng NTM với hơn 25.000 lượt người tham dự; các huyện, thành phố tổ chức 2.210 buổi tuyên truyền với trên 140.000 lượt người tham dự… Từ đầu năm 2018 đến nay, các sở, ngành, các huyện, thành phố tuyên truyền lồng ghép được khoảng 1.000 buổi với trên 70.000 lượt người tham gia.

Người dân xã Cường Lợi, huyện Đình Lập làm đường giao thông trên nền đất được người dân hiến

Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 với 967 lượt cán bộ tham gia; tập huấn xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho các xã đã đạt chuẩn NTM…

Từ việc tập trung tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, qua hơn 6 tháng đầu năm, nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp được hơn 15 tỷ đồng, trên 150.000 ngày công lao động và hiến trên 70.000 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn… Từ nguồn lực huy động được, nhất là việc hiến đất đã góp phần vào việc đầu tư xây dựng mới 19 công trình giao thông, 9 công trình thủy lợi, 23 công trình trường học, 8 công trình trạm y tế…

Cùng với việc đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng, người dân còn chủ động tu sửa nhà cửa, sửa chữa, cải tạo công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, phát triển sản xuất. Qua đó tiếp tục chung tay thực hiện các tiêu chí NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 36/207 xã đạt 19 tiêu chí và phấn đấu hết năm 2018, toàn tỉnh có 48 xã đạt 19/19 tiêu chí.

TÂN AN