Thứ năm, 21/02/2019

Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Bước chuyển ở Sở Công thương

LSO- Hai năm trở lại đây, Sở Công thương đã quyết liệt trong rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Những năm trước đây, công tác rà soát TTHC tại Sở Công thương chưa được quan tâm  đúng mực nên việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, dẫn đến số lượng TTHC giữ nguyên còn cao. Ví như năm 2014, sở có 8 TTHC được lựa chọn rà soát thì giữ nguyên cả 8; năm 2015, sở chỉ có 3/6 TTHC đề xuất đơn giản hóa.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Công thương

Nhận thấy rà soát TTHC có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, giảm chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp, lãnh đạo sở đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa đối với các TTHC với mục tiêu kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không cần thiết, không phù hợp, góp phần cải cách hành chính, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Ông Liễu Anh Minh, Chánh Văn phòng sở cho biết: Để công tác rà soát TTHC hiệu quả thì cán bộ đầu mối phải là người chủ động nghiên cứu, đề xuất những thủ tục không phù hợp để đơn giản hóa. Cán bộ “một cửa” là người hằng ngày tiếp xúc với người dân và giải quyết các TTHC nên thấy rõ nhất những vướng mắc hay chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nên sở đã khai thác, huy động triệt để đội ngũ này tham gia vào công tác rà soát.

Hai năm gần đây, sở có  chuyển biến tích cực trong rà soát TTHC. Năm 2017, sở được giao rà soát 13 TTHC. Qua rà soát đã đề xuất đơn giản hóa được 10/13 TTHC thuộc lĩnh vực: điện, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, năm 2018, công tác rà soát TTHC được Sở Công thương đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, sở đã xây dựng kế hoạch về rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tìm ra bất hợp lý. Sở đã huy động sự tham gia của các cán bộ trực tiếp thực hiện, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát, phát hiện TTHC có vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân để đưa vào rà soát, đánh giá, kiến nghị phương án đơn giản hóa. Việc rà soát TTHC của đơn vị được thực hiện đúng quy trình, cách thức rà soát, đánh giá TTHC.

Cán bộ Sở Công thương rà soát thủ tục hành chính năm 2018

Kết quả, đến ngày 28/6/2018, Sở Công thương đã hoàn thành rà soát TTHC đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong 26 TTHC được rà soát thì có 15 TTHC được đề xuất đơn giản hóa, tập trung vào những nội dung thiết thực, bãi bỏ các yêu cầu về thành phần hồ sơ không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện. Trong đó, có 5 thủ tục được đề xuất đơn giản hóa cả về thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết như: thủ tục “cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm”; 7 thủ tục đề xuất đơn giản hóa về thành phần hồ sơ như: thủ tục “cấp lại giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá” và 3 thủ tục đề xuất đơn giản hóa về thời hạn giải quyết như: thủ tục “huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện”…

Mặc dù mới đang ở bước đơn giản hóa thủ tục nhưng sở vẫn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện TTHC. Ông Trịnh Bình Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần rượu bia Bình Minh (Hữu Lũng) cho biết: Khi tôi đến Sở Công thương thực hiện TTHC về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thủ tục của tôi được thực hiện rất thuận lợi và nhanh gọn. Sau khi tôi nộp đầy đủ thành phần hồ sơ thì trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm định thực tế tại cơ sở, sở cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty.

Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC theo quy định. Trong đó, rà soát và đề xuất bãi bỏ thành phần hồ sơ không phù hợp; cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền; xây dựng quy trình giải quyết TTHC cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

TRANG VÂN