Thứ bảy, 19/01/2019

Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”,

Để thông báo rộng rãi đến Nhân dân, các kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa trong tỉnh, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài được biết, quan tâm và tham gia cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:

Điều 1. Mục đích cuộc thi

Nhằm tuyển chọn các ý tưởng sáng tạo thiết kế cảnh quan, kiến trúc tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào, thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Đối tượng dự thi

– Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền tham gia cuộc thi.

– Khuyến khích các kiến trúc sư, các nhà thiết kế, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa; các Nhóm kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa tham gia cuộc thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không được dự thi.

Điều 3. Chủ đề cuộc thi

Cuộc thi: “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” tại các khu vực sau:

– Quy mô lớn:

+ Công viên sinh thái bảo tồn cây, hoa Đào và các loài cây, loài hoa quý: Khu danh thắng Nhị Tam Thanh, Núi Tô Thị – Thành Nhà Mạc kết nối với thôn Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (15 ha).

+ Khu/điểm du lịch cảnh quan Đào núi Mẫu Sơn.

+ Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

– Quy mô nhỏ:

+ Công trình kiến trúc và cảnh quan tại Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn (vị trí gần chùa Thành hoặc đối diện Thư viện tỉnh);

+ Khu tam giác, đầu phía Bắc cầu Kỳ Cùng, đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn;

+ Các khu vực công cộng khác (do ý tưởng của tác giả tham dự cuộc thi).

Điều 4. Thời gian dự thi

– Thời gian tổ chức Hội nghị giới thiệu cuộc thi và đi thực tế trên đ