Thứ ba,  31/03/2020

Thông báo Về việc dừng tổ chức các Lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ngày 03/01/2020, Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 – 2020 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Tuy nhiên hiện nay do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Nhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh Lạng Sơn:

– Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

– Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

– Thông báo số 52/TB-UBND, ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; cùng các văn bản khác có liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng Dương Xuân Huyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 – 2020, Ban tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020 thông báo:

Dừng tổ chức tất cả Lễ hội tại các huyện, thành phố (bao gồm lễ hội điểm, lễ hội do cơ sở tổ chức) và các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Vậy Ban Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020 thông báo để các thành viên Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc thực hiện./.

                                                              KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                             GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL

                                                              Nguyễn Phúc Hà