Thứ ba,  02/06/2020

Chỉ thị về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không để xuất hiện, lây lan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng; các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan, khẩn trương thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

2.Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở làm đẹp,… trừ dịch vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh,…

d) Hạn chế việc di chuyển của người dân, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa; thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Các ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tụ tập đông người.

3.Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3/2020 không thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp; chỉ đạo lực lượng tại cơ sở (công chức cấp xã, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên ung kích,…) tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định.

4.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn triệt để người dân xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới; chú trọng bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu. Sở Y tế, các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới, khu vực tập kết hàng hóa, phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

5.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác cách ly tập trung; bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự; có phương án điều tiết hợp lý việc nhận, phân loại sàng lọc người nhập cảnh bảo đảm không quá tải các cơ sở cách ly tập trung.

6.Sở Y tế có phương án chăm sóc, bảo vệ tốt hơn, bảo đảm an toàn cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, nhất là tại các cơ sở y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Khẩn trương hoàn thiện phương án và tổ chức diễn tập cách ly một khu dân cư trong trường hợp có ca bệnh dương tính với COVID-19 xuất hiện trên địa bàn. Tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm.

7.Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tiếp tục xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường.

8.Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, găm hàng, nhất là các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế.

9.Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác truyền thông đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; chú trọng thông tin về việc không được tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện; các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác với dịch bệnh, tránh đưa thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động,…

10.Các cấp, các ngành tích cực đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm thích ứng với công tác phòng chống dịch bệnh, từ trực tiếp sang trực tuyến, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

11.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Đoàn TNCSHCM tỉnh chỉ đạo đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

12.Cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

                                                                            KT.CHỦ TỊCH

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                 Hồ Tiến Thiệu