Thứ ba,  09/03/2021

Chỉ đạo thực hiện tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. (Công văn số 394/VP-KGVX ngày 1/2/2021).

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông điệp theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn 726/BYT-DP của Bộ y tế. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận thông tin của người dân, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch (nếu có) theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên.

Trước đó, ngày 29/01/2021, Bộ Y tế có Công văn số 726/BYT-DP đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung: Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”. Chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định.  Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế theo quy định.

TS biên tập, tổng hợp