Hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

(14/12/2012 09:42)
  Bình chọn
LSO - Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và toàn dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương.Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với lực lượng dân quân thường trực xã tuần tra biên giới Ảnh: DƯƠNG NGUYÊNĐể thực hiện tốt công tác này, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức quán triệt học tập sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân...

LSO - Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và toàn dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với lực lượng dân quân thường trực xã
tuần tra biên giới

Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN

Để thực hiện tốt công tác này, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức quán triệt học tập sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với chức năng là cơ quan thường trực giúp Hội đồng giáo dục QP-AN của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành triển khai các nội dung giáo dục QP-AN sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như thông qua đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, thông tin viên và cộng tác viên. Qua đó đã tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân địa phương về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ý thức nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương… Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, nên công tác giáo dục QP-AN và bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã đạt được kết quả tốt. Chỉ tính riêng năm 2012, công tác tuyên truyền giáo dục QP-AN cho toàn dân thực hiện được 24 chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, 426 tin, bài, ảnh trên báo, đài phát thanh và truyền hình của trung ương và địa phương; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 96 buổi, với hơn 24.000 lượt người tham gia. Trong năm học 2012-2013, đã tiến hành giáo dục QP-AN cho 43 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên cho 34.422 em học sinh, sinh viên, kết quả kiểm tra, các học viên đều có nhận thức khá. Quá trình giáo dục đã kết hợp tổ chức 29 buổi nói chuyện thời sự truyền thống cách mạng của quân và dân ta qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đã thu hút hơn 30.000 lượt học sinh, sinh viên tham dự. Cùng với đó, đã kết hợp tuyên truyền, hướng nghiệp, đã có 251 em học sinh đăng ký dự thi vào các học viện, nhà trường quân đội. Đi đôi với công tác giáo dục QP-AN, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng luôn được chú trọng. Kết quả trong năm 2012, tỉnh đã cử 85 đồng chí là đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại trường Quân sự Quân khu 1; tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 là 345 đồng chí; 22 lớp cho đối tượng 4 là 2.174 đồng chí; 59 lớp cho đối 5 là 4.133 đồng chí; 5 lớp cho già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc là 467 người, 6 lớp cho 571 đoàn viên ưu tú trong độ tuổi nhập ngũ, qua kiểm tra kết quả đều đạt khá và giỏi. Tổ chức tập huấn cho 56 đồng chí chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn chưa qua đào tạo và 118 giáo viên giảng dạy môn QP-AN. Đồng thời thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra đối với huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Kết quả huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn đạt giỏi và Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh đạt khá. Tuy nhiên một số đơn vị cơ sở nhận thức về công tác giáo dục QP-AN có nội dung chưa đầy đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã kiêm nhiệm công tác giáo dục QP-AN có lúc, có nơi chưa phát huy vai trò trách nhiệm, nên kết quả nhiều mặt chưa cao...

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Hội đồng giáo dục QP-AN của tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, nhất là hội đồng nghĩa vụ quân sự xã kiêm nhiệm công tác giáo dục QP-AN theo tinh thần Chỉ thị số 12/ CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Cùng đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức QP-QN cho các đối tượng và toàn dân đạt chất lượng, hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.

 
Vũ Công Túc

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BIEN GIOI BIEN DAO
Tin tiêu điểm
Xe “tam mao” trên từng cây số

Xe “tam mao” trên từng cây số

LSO-Khi các lực lượng chống buôn lậu căng mình ra ngăn chặn hàng lậu, các xe lợi dụng hàng hóa đơn, xe cóc, xe máy không còn ngang nhiên chở hàng như trước thì xuất hiện trở lại xe ba bánh gắn phù hiệu thương binh chở hàng lậu. Dù biết chắc số thương binh thật chỉ có một ...

NGUYỄN NHẬT ANH

Thông tin cần biết

17°C

(14°C-23°C)

(Nguồn: yahooapis.com)

Hà Nội
Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L 35.240 35.360
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.360 31.660
Vàng nữ trang 99,99% 30.860 31.660
Vàng nữ trang 99% 30.547 31.347
Vàng nữ trang 75% 22.497 23.897
Vàng nữ trang 58,3% 17.210 18.610
Vàng nữ trang 41,7% 11.954 13.354
Vàng SJC 35.240 35.380
Vàng SJC 35.240 35.380
Vàng SJC 35.230 35.380
Vàng SJC 35.240 35.380
Vàng SJC 35.230 35.380
Vàng SJC 35.210 35.390
Vàng SJC 35.240 35.380

(Đơn vị: vnd, Nguồn: sjc.com.vn)

Mua Chuyển khoản Bán
AUD 18133.46 18242.92 18406.67
CAD 18532.8 18701.11 18944.61
CHF 22000.88 22155.97 22444.45
DKK 0 3543.06 3654.39
EUR 26577.19 26657.16 26896.44
GBP 33041.21 33274.13 33572.81
HKD 2717.88 2737.04 2772.67
INR 0 337 351.09
JPY 177.19 178.98 180.59
KRW 0 17.42 21.31
KWD 0 72250.72 74520.97
MYR 0 6308.36 6390.5
NOK 0 3099.45 3196.85
RUB 0 414.97 507.67
SAR 0 5526.15 5873.47
SEK 0 2854.99 2927.08
SGD 16125.42 16239.09 16516.46
THB 637.14 637.14 663.76
USD 21345 21345 21395

(Đơn vị: vnd, Nguồn: vietcombank.com.vn)

Lịch phát sóng chương trình truyền hình ngày 20/11/2014
Thời gian Chương trình
6h00' Chương trình Truyền hình Lạng Sơn
6h02' Bản tin sáng ngày 20/11/2014
6h09' Bản tin Quốc tế ngày 20/11/2014
6h15’ Văn bản mới, chính sách mới Số 390
6h20’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 479
6h23’ Sức khỏe 365 ngày Tập 51/65
6h33’ Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới
6h46’ Ký sự Huyền bí sông Hằng – T24/35
7h03’ Phim khoa giáo Những kỳ quan của hệ mặt trời – Tập 8/10
7h26’ Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM
7h35’ Chuyên mục Trả lời bạn xem truyền hình
7h41’ Rada TV Vũ khí thu nhỏ - P1
8h08’ Trái tim nhân ái Kỳ 138 – Nguyễn Thị Ngọc Thơm
8h37’ Ca nhạc Việt Số 43
9h00’ Bản tin sáng ngày 20/11/2014
9h05’ Bản tin Quốc tế ngày 20/11/2014
9h12’ Bản tin tiếng Trung ngày 19/11/2014
9h27’ Chuyên mục Vì màu xanh cuộc sống
9h35’ Hành tinh thể thao ngày 20/11/2014
9h59’ Chương tình thời sự tổng hợp ngày 19/11/2014
10h21’ Trang THCS Số 506
10h38’ Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay
10h48’ Phim truyện Cuộc đời lớn – Tập 30/88 Phim HQ
11h45’ Bản tin trưa ngày 20/11/2014
12h00’ Phim truyện Ván bài gia nghiệp – Tập 16/20 Phim HK
12h40’ Chương trình truyền hình tương tác Play Music
15h00’ Bản tin chiều ngày 20/11/2014
15h26’ Phim truyện Chiếc giường chia đôi – Tập 1/33 Phim VN
16h12’ Văn bản mới, chính sách mới Số 390
16h17’ Lạng Sơn trong tôi Số 11 – Mênh mang thu Xứ Lạng
16h29’ Chương trình truyền hình tiếng Dao ngày 19/11/2014
16h56’ Chuyên mục Tuổi trẻ Xứ Lạng
17h05’ Diễn đàn doanh nghiệp
17h25’ Trang THCS Số 507
17h40’ Phim hoạt hình Chiếc tủ thần kỳ của Chloe – Tập 78/104
17h51’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 479
18h03’ Phim truyện Chiếc gường chia đôi – Tập 2/33 Phim VN
18h40’ Chuyên mục An toàn giao thông
18h59’ Chuyển tiếp Chương trình Thời sự VTV1
19h50' Chương trình thời sự tổng hợp ngày 20/11/2014
20h16' Bản tin trong nước ngày 20/11/2014
20h21' Bản tin Quốc tế ngày 20/11/2014
20h26' Bản tin thể thao ngày 20/11/2014
20h37’ Chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân
20h46’ Chuyên mục Khoa học công nghệ và Đời sống
20h56’ Phim truyện Cuộc đời lớn – Tập 39/88 Phim HQ
21h45’ Phim truyện Ván bài gia nghiệp – Tập 17/20 Phim HK
22h27’ Chuyên mục Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
22h38’ Bản tin tiếng Trung ngày 20/11/2014
22h53’ Chuyên mục Chuyện thời sự
23h03’ Sức khỏe 365 ngày Tập 51/65
23h30’ Ca nhạc Việt Thắp nắng
6h13’ Văn bản mới, chính sách mới Số 389
6h18’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 478
6h42’ Chuyên mục Trả lời bạn xem truyền hình
6h53’ Ký sự Huyền bí sông Hằng – T23/35
7h09’ Chuyên mục An toàn giao thông
7h17’ Chuyên mục Ống kính phóng viên
7h22’ Phim lịch sử Ký ức về anh ba Lê Duẩn – Tập 2
7h44’ TT thị trường vùng cao Số 25/2014
7h56’ Đất và người Xứ Lạng Số 45
8h12’ 15 phút với thần tượng Nguyễn Bảo Quân – Thủ lĩnh đội tuyển Futsal Việt Nam
8h26’ Ca nhạc Quốc tế Số 43
9h10’ Bản tin tiếng Trung ngày 18/11/2014
9h24’ Chuyên mục Người cao tuổi
10h27’ Trang THCS Số 505
10h47’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 478
10h51’ Phim truyện Cuộc đời lớn – Tập 37/88 Phim HQ
16h15’ Văn bản mới, chính sách mới Số 389
16h21’ Sức khỏe 365 ngày Tập 39
16h32’ Chuyên mục Vì màu xanh cuộc sống
16h41’ Chương trình truyền hình tiếng Dao ngày 19/11/2014
17h16’ Chuyên mục Truyền hình nhân đạo Lạng Sơn
17h42’ Phim hoạt hình Chiếc tủ thần kỳ của Chloe – Tập 77/104
17h54’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 478
20h42’ Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới
20h53’ Phim truyện Cuộc đời lớn – Tập 38/88 Phim HQ
21h40’ Phim truyện Ván bài gia nghiệp – Tập 16/20 Phim HK
22h24’ Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay
22h34’ Bản tin tiếng Trung ngày 19/11/2014
22h49’ Chuyên mục Tuổi trẻ Xứ Lạng
22h57’ Lạng Sơn trong tôi Số 11 – Mênh mang thu Xứ Lạng
23h09’ Khỏe để an viên Nhân trần thị thuốc làm mát gan
23h34’ Ca nhạc Việt Số 43

(Nguồn: http://langsontv.vn/broadcast)

Thống kê truy cập
Đang xem:

 

Số lượt truy cập:

 1300071

Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về phiên bản Website mới của chúng tôi ?


Bình chọn      Xem kết quả
Quảng cáo
sunflower
thienhoa
fshare
vcb