Cao Lộc:

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

(05/12/2017 13:48)
  Bình chọn

LSO-Năm 2017, huyện Cao Lộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN), trọng tâm là công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Giáo dục QP&AN, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ giáo dục QP&AN.

Học sinh Trường THPT Cao Lộc luyện tập bắn súng AK - Ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG

Theo đó, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình bảo đảm kịp thời, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới triển khai thực hiện công tác giáo dục QP&AN.     

Công tác tuyên truyền, giáo dục QP&AN đối với toàn dân được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện đã xây dựng chuyên mục, phóng sự về công tác quân sự; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện công tác quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời thường xuyên cộng tác đưa tin trên các báo trung ương và của tỉnh. Các tổ chức chính trị - xã hội có chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác QP&AN trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên, các tầng lớp nhân dân.

Hội đồng giáo dục QP&AN cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bảo đảm ngân sách, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là bảo đảm kinh phí; cử đủ số lượng cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng theo quyết định triệu tập của Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu 1 và của tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4 đạt trên 77%.

Các trường trung học phổ thông bố trí đủ kinh phí bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng đầy đủ các văn bản, kế hoạch chi tiết, bảo đảm giáo án, bài giảng, trang thiết bị, mô hình học cụ; chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và các cơ quan liên quan trong thực hiện giáo dục QP&AN cho học sinh. Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, ghi sổ học bạ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra thực hành các nội dung về điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động trên chiến trường, học sinh nắm vững nội dung, thực hiện thuần thục các động tác, hiểu ý nghĩa và trường hợp vận dụng; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh đạt tỷ lệ 10% so với tổng số học sinh bảo đảm an toàn. 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP&AN trong thời gian tiếp theo, huyện Cao Lộc xác định đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Luật Giáo dục QP&AN và các văn bản liên quan… Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; thực hiện tốt mối quan hệ hiệp đồng giữa các cấp, các ngành, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục đối với toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác trên. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở cơ sở, giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm của các trường học.

Đi đôi với đó, nâng cao chất lượng tính dự báo về các sự kiện quan trọng, nhạy cảm để làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên, các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn bản lãnh đạo của cấp uỷ, hội đồng giáo dục QP&AN. Các trường trung học phổ thông tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan; bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ; đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong dạy và học. Nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4; khảo sát, bồi dưỡng cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ doanh nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ ngân sách, kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp và thực hiện giáo dục QP&AN cho học sinh.

 
ĐỨC LUẬN

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu vui đầu năm

Tín hiệu vui đầu năm

LSO-Trong tháng 1/2018, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của Lạng Sơn chỉ đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, chỉ 21 ngày của tháng 2/2018, số thu thuế XNK đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO