Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát tại UBND tỉnh

(17/03/2017 16:17)
  Bình chọn

LSO-Sáng nay (17/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản đúng quy định, kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, hành động về mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy. Việc triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, bước đầu có kết quả nhất định. Công tác rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống, trùng lặp. UBND tỉnh đã hoàn thiện các nội dung của đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, bắt đầu khảo sát nhu cầu thực hiện tuyển dụng công chức theo danh mục, vị trí việc làm. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 2 năm (2015 - 2016) tỉnh đã tinh giản được 545 người, được đánh giá xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chỉ số cải cách hành chính cũng tăng dần từ năm 2012 đến nay và đang đứng thứ 24/63 tỉnh, thành.

Tuy nhiên, trong thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong 5 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: tổ chức bộ máy còn cồng kềnh; việc sắp xếp lại, sáp nhập các tổ chức trên địa bàn tỉnh mới chỉ là kết quả ban đầu; kết quả 2 năm thực hiện tinh giản biên chế chưa đạt được số lượng theo đề án đã phê duyệt; cơ sở vật chất bộ phận một cửa, một cửa liên thông của cơ quan hành chính chưa thực sự đầy đủ, đồng bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế... Đoàn giám sát đã yêu cầu UBND tỉnh làm rõ một số nội dung như: Tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn hiện nay; kinh phí để thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong 5 năm qua; xem xét lại chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của các trung tâm trên địa bàn tỉnh…

Ông Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cao sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh cần rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để giải quyết những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó là tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với cơ quan nhà nước, đảm bảo hiệu quả đạt được cao hơn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, xây dựng lộ trình thực hiện thích hợp để đảm bảo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; bố trí kinh phí hợp lý cho nhiệm vụ tổ chức cải cách hành chính từ dự toán ngân sách hàng năm. Với những kiến nghị của UBND tỉnh, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật về hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

 
NÔNG ĐÌNH QUANG

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO