Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đất đai

(31/12/2013 13:00)
  Bình chọn

LSO-Từ khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và ổn định chính trị- xã hội.

LSO-Từ khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và ổn định chính trị- xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất ở tỉnh vẫn còn một số bất cập, thiếu sót, cần được đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục để hoạt động này đi vào nền nếp, ổn định, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Cán bộ chuyên môn trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn về quản lý đất đai

Căn cứ các quy định của pháp luật, tỉnh ta đã xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó có các nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH, KHSDĐ), cấp giấy chứng nhận (GCN); quy định về cơ chế tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... được dư luận đánh giá tích cực, tháo gỡ được nhiều khó khăn, giải phóng các rào cản để huy động nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển. Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay đã hoàn thành lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) ở cấp tỉnh và cấp huyện; có 7/14 thị trấn thuộc các huyện đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đối với 207 xã thuộc các huyện và thành phố Lạng Sơn đang được chỉ đạo tập trung rà soát, cập nhật theo QH chung xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh QH, tỉnh đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính được 205/226 xã, với diện tích 803.111,52 ha, chiếm 96,52% diện tích đất tự nhiên. Công tác cấp GCNQSDĐ được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Lũy kế từ trước đến nay (tính đến tháng 12/2013), toàn tỉnh cấp được 793.589 giấy với diện tích 486.105,23ha, đạt 88,07% diện tích cần cấp (diện tích đất cần cấp toàn tỉnh là 551.895,53ha). Đồng thời, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 100 xã, hiện đang nhập dữ liệu không gian địa chính và dữ liệu thuộc tính địa chính.

Công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho các mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và quốc tế với quy mô lớn. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều tiến bộ... Qua đó, từng bước giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, của người có đất bị thu hồi, của nhà đầu tư, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nhằm khắc phục hạn chế, tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, chống thất thu cho ngân sách; hoạt động thanh, kiểm tra được tiến hành đồng bộ, tập trung, dứt điểm. Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế trong quản lý SDĐ và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tính riêng năm 2013, tỉnh đã phát hiện vi phạm đất đai với số tiền 612 triệu đồng và 38.975 m2 đất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi 22.049 m2 đất.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc Sở TN&MT cho  hay: bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai ở một số nơi bị buông lỏng (quy hoạch treo, chậm thực hiện QH, QH không đồng bộ, tính khả thi chưa cao, không ổn định; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn có một số trường hợp thiếu công khai, dân chủ; tình trạng SDĐ công lãng phí, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép, xây dựng trái phép... vẫn còn diễn ra; trong khi đó quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập, nhất là quy định về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo hiện nay.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 336/UBND-TCD, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật về đất đai quy định. Trọng tâm là tăng cường quản lý SDĐ của các QH và dự án đầu tư; tập trung hoàn thành QHSDĐ các cấp giai đoạn 2011-2020, KHSDĐ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn toàn tỉnh; làm tốt việc công khai QHSDĐ, QH xây dựng. Đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện đúng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng QSDĐ thực hiện dự án trên địa bàn, không chứng thực việc chuyển nhượng QSDĐ thực hiện dự án không phù hợp với QH đã được phê duyệt. Không cho phép thực hiện các giao dịch về SDĐ đối với các khu vực đất đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không có năng lực thực hiện hoặc triển khai thực hiện dự án không đúng tiến độ. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong quản lý đất đai theo hướng tạo thuận lợi cho người SDĐ thực hiện. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, SDĐ đã ban hành nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản không còn phù hợp theo quy định của pháp luật.

 
XUÂN HƯƠNG

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BANG GIA DAT
QC
THI THIET KE LOGO
Thông tin cần biết

23°C

(19°C-30°C)

(Nguồn: yahooapis.com)

Hà Nội
Loại Mua Bán
Vàng SJC 1L 34.990 35.090
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.760 32.060
Vàng nữ trang 99,99% 31.260 32.060
Vàng nữ trang 99% 30.943 31.743
Vàng nữ trang 75% 22.797 24.197
Vàng nữ trang 58,3% 17.443 18.843
Vàng nữ trang 41,7% 12.120 13.520
Vàng SJC 34.990 35.110
Vàng SJC 34.990 35.110
Vàng SJC 34.980 35.110
Vàng SJC 34.990 35.110
Vàng SJC 34.980 35.110
Vàng SJC 34.960 35.120
Vàng SJC 34.990 35.110

(Đơn vị: vnd, Nguồn: sjc.com.vn)

Mua Chuyển khoản Bán
AUD 16419.72 16518.83 16666.95
CAD 17334.29 17491.72 17719.3
CHF 22289.91 22447.04 22648.32
DKK 0 3053.78 3149.7
EUR 22942.68 23011.72 23264.54
GBP 31748.27 31972.07 32258.76
HKD 2747.29 2766.66 2802.66
INR 0 335.04 349.04
JPY 178.1 179.9 181.52
KRW 0 19.83 20.01
KWD 0 70368.32 72578.75
MYR 0 5885.63 5962.21
NOK 0 2692.14 2776.71
RUB 0 367.66 449.78
SAR 0 5584.47 5935.4
SEK 0 2444.24 2505.93
SGD 15765.46 15876.6 16002.67
THB 652.49 652.49 679.75
USD 21555 21555 21615

(Đơn vị: vnd, Nguồn: vietcombank.com.vn)

Lịch phát sóng chương trình truyền hình ngày 21/4/2015
Thời gian Chương trình
6h00' Chương trình Truyền hình Lạng Sơn
6h02' Bản tin sáng ngày 21/4/2015
6h08' Bản tin Quốc tế ngày 21/4/2015
6h15’ Văn bản mới, chính sách mới Số 95
6h22’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 111
6h25’ Sức khỏe 365 ngày Tập 138
6h36’ Chuyên mục Người cao tuổi
6h46’ Chuyên mục An toàn giao thông
6h56’ Ký sự Hành trình theo chân Bác – P25/45
7h14’ Chuyên mục Cải cách hành chính
7h25’ Chuyên mục Thi đua yêu nước
7h30’ Khám phá thế giới Những điều kỳ diệu của sự sống – Tập 15
7h50’ Vượt qua thử thách Kỳ 147
8h13’ Phim tài liệu Một đời nghiên cứu Hoàng Sa – Tập 1
8h34’ Ca nhạc Mùa xuân bên dòng sông Kỳ Cùng
9h00’ Bản tin sáng ngày 21/4/2015
9h07’ Bản tin Quốc tế ngày 21/4/2015
9h12’ Bản tin tiếng Trung ngày 20/4/2015
9h27’ Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
9h40’ Hành tinh thể thao ngày 21/4/2015
10h00’ Chương trình thời sự tổng hợp ngày 20/4/2015
10h25’ Trang THCS Số 110
10h40’ Chuyên mục Công nghiệp – Thương mại Xứ Lạng
10h49’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 111
10h53’ Phim truyện Hái sao cho em - Tập 18/27 Phim HQ
11h44’ Bản tin trưa ngày 21/4/2015
12h00’ Phim truyện Đội đặc nhiệm Hoa Mộc Lan – Tập 15/27 Phim ĐL
12h40’ Chương trình truyền hình tương tác Play Music
15h00’ Bản tin chiều ngày 21/4/2015
15h15’ Phim truyện Cầu vông đơn sắc – Tập 9/25 Phim VN
16h00’ Văn bản mới, chính sách mới Số 95
16h07’ Sức khỏe 365 ngày Tập 101
16h17’ Phim tài liệu Một đời nghiên cứu Hoàng Sa – Tập 1
16h38’ Chương trình truyền hình tiếng Dao ngày 20/4/2015
17h06’ Chuyên mục Ống kính phóng viên
17h12’ Đất và người Xứ Lạng Số 16
17h30’ Trang THCS Số 111
17h47’ Phim hoạt hình Dive Olly Dive P2 – T48/52
17h59’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 111
18h03’ Phim truyện Cầu vồng đơn sắc – Tập 10/25 Phim VN
18h48’ Chuyên mục Chống buôn lậu
19h00' Chuyển tiếp chương trình thời sự VTV1
19h50' Chương trình thời sự tổng hợp ngày 21/4/2015
20h15’ Bản tin trong nước ngày 21/4/2015
20h20’ Bản tin Quốc tế ngày 21/4/2015
20h25’ Bản tin thể thao ngày 21/4/2015
20h36’ Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM
20h47’ Chuyên mục Trả lời bạn xem truyền hình
20h052’ Phim truyện Hái sao cho em - Tập 19/27 Phim HQ
21h38’ Phim truyện Đội đặc nhiệm Hoa Mộc Lan - Tập 16/27 Phim ĐL
22h26’ Chuyên mục Vì màu xanh cuộc sống
22h37’ Bản tin tiếng Trung ngày 21/4/2015
22h52’ Chuyên mục Truyền hình nhân đạo
23h01’ Sức khỏe 365 ngày Tập 139
23h11’ Ký sự Hành trình theo chân Bác – P26
23h28’ Ca nhạc Quốc tế Số 15
6h21’ Văn bản mới, chính sách mới Số 94
6h26’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 110
6h31’ Sức khỏe 365 ngày Tập 137
6h41’ Chuyên mục Cải cách hành chính
6h53’ Chuyên mục Thi đua yêu nước
6h59’ Ký sự Hành trình theo chân Bác – P25/45
7h16’ Chuyên mục Vì an ninh Xứ Lạng
7h28’ Thế giới tuổi thơ Số 10
7h43’ Phim khoa giáo Kết cấu của Vũ Trụ - Tập 5/12
8h06’ Không gian hoàn hảo Số 42/52
8h37’ Văn hóa dân tộc Số 13/2015
9h05’ Bản tin Quốc tế ngày 20/4/2015
9h10’ Bản tin tiếng Trung ngày 20/4/2015
9h30’ Chuyên mục Khuyến nông Lạng Sơn
10h23’ Trang THCS Số 109
10h39’ Chuyên mục An toàn giao thông
10h54’ Phim truyện Số phận bị đánh cắp - Tập 7/30 Phim VN
15h17’ Phim truyện Đồng tiền vô cảm – Tập 26/31 Phim HQ
16h02’ Điểm báo Lạng Sơn Số 16
16h08’ Văn bản mới, chính sách mới Số 94
16h14’ Sức khỏe 365 ngày Tập 100
16h24’ Chuyên mục Điểm tin tuần qua
16h31’ Chương trình truyền hình tiếng Dao ngày 20/4/2015
17h01’ Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
17h10’ Trang THCS Số 110
17h26’ Tinh hoa võ thuật Tập 6/60
17h40’ Phim hoạt hình Dive Olly Dive P2 – T47/52
17h52’ Mỗi ngày một cuốn sách Số 110
18h00’ Phim truyện Cầu vồng đơn sắc – Tập 9/25 Phim VN
18h45’ Chuyên mục An toàn giao thông
20h18’ Bản tin trong nước ngày 20/4/2015
20h23’ Bản tin Quốc tế ngày 20/4/2015
20h28’ Bản tin thể thao ngày 20/4/2015
20h39’ Chuyên mục Người cao tuổi
20h49’ Chuyên mục Công nghiệp – Thương mại Xứ Lạng
21h00’ Phim truyện Hái sao cho em - Tập 18/27 Phim HQ
21h47’ Phim truyện Đội đặc nhiệm Hoa Mộc Lan - Tập 15/27 Phim ĐL
22h32’ Chuyên mục Ống kính phóng viên
22h40’ Bản tin tiếng Trung ngày 20/4/2015
22h55’ Sức khỏe 365 ngày Tập 138
23h05’ Rada TV Vũ khí đầu tiên của Việt Nam Bazoka – P1
23h33’ Ca nhạc Việt Mùa xuân về bên dòng sông Kỳ Cùng

(Nguồn: http://langsontv.vn/broadcast)

Thống kê truy cập
Đang xem:

 

Số lượt truy cập:

 1541293

Quảng cáo
tim hieu hien phap
BIEN GIOI BIEN DAO