Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

(17/03/2018 08:17)
  Bình chọn

Ngày 1-3-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay mặt Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 127- QÐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Quy định này thay thế Quy định số 94-QÐ/TW và Quy định số 95-QÐ/TW, ngày 3-3-2004 của Ban Bí thư khóa IX.

Quy định nêu rõ, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; chủ động và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Về các mối quan hệ công tác, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chịu sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác xây dựng Ðảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðịnh kỳ hằng quý, sáu tháng và cuối năm hoặc đột xuất, cấp ủy xã, phường, thị trấn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn giữ mối liên hệ thường xuyên và phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên trực tiếp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương. Ðối với các tổ chức khác có trụ sở đóng trên địa bàn, cấp ủy lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ. Các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện quy định. Căn cứ quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để thực hiện.

 
Theo Nhandan

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm

LSO-Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành công thương tỉnh, nòng cốt là lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ và trên khâu lưu thông nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa ...

YÊN SƠN

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO