Xây dựng xã hội học tập:

Ghi nhận ở Chi Lăng

(28/11/2017 13:05)
  Bình chọn

LSO-Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 – 2020” sau 5 năm triển khai trên địa bàn huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả khả quan. Đến nay, toàn huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có trình độ được nâng lên.

Người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã có nhiều bước tiến vượt bậc, nổi bật như hệ thống các trường học và trung tâm học tập cộng đồng của xã được đầu tư xây dựng khang trang, có thư viện, phòng đọc cung cấp đầy đủ tài liệu cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghiên cứu. Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã cho biết: Ban chỉ đạo xã luôn chủ động phối hợp với hội khuyến học, hội cựu giáo chức, Ban đại diện hội người cao tuổi tổ chức tuyên truyền các chương trình, nội dung về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, đến nay 100% dân số độ tuổi từ 15 – 35 đạt chuẩn xóa mù chữ; xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 5 năm qua mở được 180 lớp cho gần 10.000 người tham gia.

Không chỉ xã Chi Lăng, thông qua triển khai đề án đến nay, 21/21 xã, thị trấn của huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Hằng năm, 100% học sinh được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục. Cùng đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; tăng cường đội ngũ lao động có trình độ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Chi Lăng, qua thống kê dân số trong độ tuổi lao động năm 2017, toàn huyện có 50.768 người, chiếm 65% dân số. Thông qua đề án đã có trên 22.340 người được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật (chiếm 44,01%); 15.200 người được đào tạo nghề (chiếm 29,94%).

Ông Vy Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục huyện cho biết: Để xây dựng thành công “xã hội học tập”, việc triển khai các hoạt động thông qua hệ thống trung tâm học tập cộng đồng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ trung tâm học tập cộng đồng là loại hình giáo dục không chính quy, thành lập với mục tiêu đáp ứng yêu cầu được học tập thường xuyên, học tập suốt đời của cộng đồng dân cư. Từ nhận thức đó, các hoạt động học tập được chú trọng triển khai tại trung tâm học tập cộng đồng. Trong 5 năm qua, có trên 40.600 lượt người được học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng sản xuất và học tập các thiết chế văn hóa qua hệ thống trung tâm học tập cộng đồng các cấp.

Ngoài công tác giáo dục, ban chỉ đạo xã hội học tập còn chú trọng, tập trung thực đẩy việc mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Các cơ sở hội ở các xã, thị trấn đã quan tâm thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập, hướng tổ chức đăng ký đến từng gia đình, đơn vị. Qua đó, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển,  góp phần phát triển kinh tế xã - hội của huyện.

 
HOÀNG TÙNG

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu vui đầu năm

Tín hiệu vui đầu năm

LSO-Trong tháng 1/2018, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của Lạng Sơn chỉ đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, chỉ 21 ngày của tháng 2/2018, số thu thuế XNK đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO