Văn Lãng :

Tăng cường phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

(18/05/2017 13:35)
  Bình chọn

LSO-Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) nói riêng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này.

Người dân xã Thanh Long, huyện Văn Lãng nghiên cứu văn bản luật

Để làm tốt công tác PBGDPL về KNTC, trước hết mỗi cán bộ, công chức phải nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó, tuyên truyền, thực thi nhiệm vụ đúng quy định. Vì vậy, năm 2016 UBND huyện đã chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, PBGDPL về KNTC cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra huyện; lãnh đạo, cán bộ  làm công tác tham mưu giải quyết đơn thư KNTC của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Tiếp công dân huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; trưởng thôn một số xã trên địa bàn.

Sau hội nghị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các hội nghị, cuộc họp thôn, khu phố; cấp phát tài liệu; thi tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa… Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền lồng nghép các quy định của pháp luật về KNTC được trên 470 cuộc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ và nhân dân.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Chánh Thanh tra huyện cho biết: Trong  năm 2017, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tổ chức  mở 2 lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, PBGDPL về KNTC cho cán bộ và nhân dân. Ngoài tuyên truyền các nội dung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, hội nghị sẽ lồng ghép phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng… để cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân nhận thức đúng, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế việc KNTC do thiếu hiểu biết về pháp luật.

Bên cạnh đó, hằng năm, các cơ quan chức năng của huyện như: Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị này đã kiểm tra được trên 20 lượt xã, thị trấn. Thông qua kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục lồng ghép hướng dẫn, tuyên truyền PBGDPL về KNTC cho cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, hằng năm, các cơ quan, ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn đã trực tiếp tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 200 lượt công dân.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL về KNTC nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, huyện không phát sinh đơn thư KNTC, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 
THANH MAI

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO