Thông báo mời thầu

(17/10/2017 13:53)
  Bình chọn

  

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

1. Tên gói thầu: Nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch tại các thị trấn: Đình Lập, Bình Gia, Bắc Sơn, Thất Khê, Na Sầm và cửa khẩu Tân Thanh do Công ty quản lý.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 5.420.458.225,0 đồng (bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm hai mươi triệu bốn trăm năm tám nghìn hai trăm hai mươi năm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công Nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch thị trấn Đình Lập, TT Bình Gia, TT Bắc Sơn, TT Thất Khê, TT Na Sầm và cửa khẩu Tân Thanh do Công ty quản lý với chủng loại ống HDPE có đường kính từ D40 đến D110 và máy bơm chìm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

2. Tên công trình: Nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch tại các thị trấn: Đình Lập, Bình Gia, TT Bắc Sơn, Thất Khê, Na Sầm và cửa khẩu Tân Thanh do Công ty quản lý.

3. Nguồn vốn: Vốn khấu hao tài sản nhà nước giao năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30, ngày 21/10/2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 31/10/2017.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

 - Địa chỉ: Số 14/10 Đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố  Lạng Sơn.

- Điện thoại: 0253.870.073;        Fax: 025.3873.657;

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 31/10/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 31/10/2017.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

 

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu vui đầu năm

Tín hiệu vui đầu năm

LSO-Trong tháng 1/2018, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của Lạng Sơn chỉ đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, chỉ 21 ngày của tháng 2/2018, số thu thuế XNK đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO