Cải tổ bộ máy hành chính

(20/12/2017 13:49)
  Bình chọn

LSO-Hai năm nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) hành chính được thực hiện quyết liệt, thận trọng tại Lạng Sơn và được coi như “một cuộc cách mạng” nhằm cải tổ, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Cán bộ Phòng Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ TT&TT (Sở TT&TT) trao đổi nghiệp vụ

Được sự nhất trí của UBND tỉnh, trong năm 2017, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (TT&TT) thuộc Sở TT&TT đã giải thể Phòng Quản lý biên tập giúp trung tâm giảm từ 4 xuống còn 3 đầu mối trực thuộc. Lý do giải thể là Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã được điều chuyển sang Văn phòng UBND tỉnh theo Quyết định 897-QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Sau sắp xếp, trung tâm gọn về bộ máy và không bị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Sở đang tiếp tục tinh gọn, giảm số lượng lãnh đạo quản lý cấp phòng. Cụ thể là Giám đốc Trung tâm công nghệ TT&TT kiêm chức danh Trưởng Phòng Công nghệ thông tin.

Không riêng Sở TT&TT, từ năm 2016 đến nay, cơ cấu tổ chức của một số sở, ban, ngành cũng được sắp xếp lại. Cụ thể, giải thể tất cả các phòng pháp chế thuộc 18 sở, ban, ngành và chuyển chức năng, nhiệm vụ pháp chế về văn phòng hoặc thanh tra sở; giảm 1 phòng chuyên môn tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Văn phòng UBND tỉnh; giảm 2 phòng và 1 chi cục tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sáp nhập 9 trung tâm dạy nghề thuộc UBND các huyện với 9 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trực thuộc Sở GD&ĐT thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc UBND các huyện; chuyển 11 văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện về Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT là Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thuộc Sở GD&ĐT về Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn và giải thể Phòng Pháp chế - An toàn thuộc Sở Giao thông - Vận tải.

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Việc sắp xếp TCBM được tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng chỉ đạo của trung ương và Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Kế hoạch 19-KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. Việc sắp xếp dựa trên thực tiễn và chỉ sắp xếp tổ chức, đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

Chủ trương sắp xếp TCBM cũng nhận được sự đồng tình của các cơ quan, đơn vị hành chính ở tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 24 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và 11 huyện, thành phố có đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM. Trong đó 18/24 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 11 huyện, thành phố đề nghị sắp xếp lại TCBM. Chỉ có 6 sở, ngành đề nghị giữ nguyên cơ cấu TCBM.

Đây là thành công bước đầu của Lạng Sơn trong quá trình thực hiện “cuộc cách mạng” cải cách TCBM hành chính. Lạng Sơn đang và tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa nhằm không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của trung ương. Ngày 29/11/2017, BTV Tỉnh ủy có Kết luận 325-KL/TU cơ bản thống nhất những nội dung thực hiện sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh như dự thảo đề án của các đơn vị.

Ông Lưu Trung Hậu, Phó trưởng Phòng Tổ chức biên chế - Phi chính phủ, Sở Nội vụ cho biết: Sở đang tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện 2 đề án chung về tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM cấp tỉnh và cấp huyện trình UBND tỉnh trước ngày 22/12/2017. Cùng với đó, sở tập trung hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng lại đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố; phấn đấu đầu tháng 2/2018 sẽ có dự thảo đề án chung của tỉnh về nội dung này trình UBND tỉnh.

 
MINH ĐỨC

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO