Thủ tục hành chính ở Sở Xây dựng:

Kiểm soát tốt kết quả nhanh

(13/12/2017 13:46)
  Bình chọn

LSO-Sở Xây dựng có quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khá phức tạp. Để thực hiện đúng quy định, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đơn vị đã tổ chức tốt khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và các hoạt động kiểm soát TTHC. 

Đại diện doanh nghiệp thực hiện giao dịch hành chính tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng Lạng Sơn

Không có hồ sơ chậm hạn

Sở Xây dựng có 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đa số các TTHC này đều phức tạp về thành phần hồ sơ và có thời hạn giải quyết dài. Phổ biến là các TTHC liên quan đến thẩm định hồ sơ dự án quy hoạch công trình xây dựng; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; cấp giấy phép quy hoạch; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực. Tuy nhiên, những năm gần đây, sở luôn đảm bảo giải quyết TTHC đúng quy định cho tổ chức, cá nhân. Cụ thể là từ đầu năm 2016 đến nay, sở tiếp nhận 522 hồ sơ TTHC thì 100% hồ sơ được trả kết quả đúng và sớm hơn thời hạn quy định. Anh Vũ Đạo Huân, công chức bộ phận “một cửa” của sở cho biết: Trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả có nhiều trường hợp được trả kết quả sớm hơn từ 5 - 10 ngày. Điển hình là TTHC về điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây dựng chỉ 10 - 15 ngày làm việc là trả kết quả trong khi quy định là 20 ngày làm việc.

Ngày 30/11/2017, Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh kiểm tra 9 hồ sơ TTHC đã giải quyết tại đây thì 9/9 hồ sơ được trả kết quả đúng và sớm hơn thời gian ghi trong giấy hẹn. Thành phần hồ sơ cũng không bị thu thêm ngoài quy định. Anh Hoàng Văn Kết, đại diện Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Minh Bảo (thành phố Lạng Sơn) kể: Trong quá trình thực hiện TTHC, tôi được cán bộ hướng dẫn chi tiết bằng cách cung cấp cho bản danh mục ghi sẵn các giấy tờ cần nộp vào hồ sơ. Khi có kết quả, tôi cũng được cán bộ liên lạc đến nhận. Cách làm này giúp chúng tôi không phải đi lại nhiều lần và tiết kiệm nhiều thời gian. 

Tăng cường đơn giản hóa

Xác định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết là những TTHC phức tạp về thời gian và quy trình giải quyết nên những năm gần đây, lãnh đạo Sở Xây dựng quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC Sở Xây dựng cho biết: Hằng năm, sở ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo chi tiết, cụ thể hoạt động kiểm soát TTHC. Trong quá trình thực hiện, sở thường xuyên giao ban, sơ kết, rút kinh nghiệm những việc đã làm được, chưa làm được để hoạt động kiểm soát TTHC được thực hiện hiệu quả và ngày càng được đơn giản hóa.

Thời gian qua, Sở Xây dựng chú trọng niêm yết, công khai minh bạch quy định TTHC. Hiện tại, 100% TTHC của đơn vị được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”, trên mạng e-Office, trang thông tin điện tử của sở và được kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu và giám sát quá trình giải quyết TTHC. Nhằm đảm bảo giải quyết nhanh, đúng quy định TTHC, công chức các phòng chuyên môn thường xuyên nghiên cứu các văn bản, quy định hiện hành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC. Từ năm 2014 đến nay, sở cũng đẩy mạnh rà soát TTHC. Qua đây phát hiện và đề xuất đơn giản hóa đối với 5/7 TTHC được rà soát. Điển hình là đề nghị cắt giảm 35% chi phí tuân thủ đối với TTHC “cấp giấy phép xây dựng”, 64% chi phí tuân thủ đối với TTHC “cấp giấy phép xây dựng dự án”, đề nghị thay thế 2/2 thủ tục do căn cứ pháp lý đã có sự thay đổi, đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1 TTHC.

Trong Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2017 - 2020, Sở Xây dựng đưa ra mục tiêu: 100% TTHC được công bố công khai và thường xuyên được rà soát, đánh giá để đề xuất phương án đơn giản hóa; đề xuất cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết đối với các TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên; 95% tổ chức, cá nhân hài lòng về sự phục vụ của sở trong giải quyết TTHC.

 
MINH ĐỨC

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO