CHÍNH TRỊ
Sự vào cuộc của các cấp ủy đảng
01/01/2018 13:20

Thực hiện trách nhiệm nêu gương:

LSO-Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 644-QĐ/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa bằng các quy định về trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó làm chuyển biến nhận thức và hành động của phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao phần thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Theo đó, 15/15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng, ban hành quy định trách nhiệm nêu gương và triển khai đến cơ sở. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, không chỉ quy định nêu gương trong các đồng chí ủy viên ban chấp hành mà có đảng bộ còn quy định trách nhiệm nêu gương đến từng cán bộ, đảng viên.

Thành phố Lạng Sơn trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh, do vậy việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn được đặc biệt quan tâm. Chẳng thế mà, từ khi thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 14-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về không tổ chức “bữa phụ” trước tiệc cưới, Thành ủy Lạng Sơn đã có Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/5/2016 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chỉ đạo các phường, xã tổ chức cho đảng viên, cán bộ ký cam kết thực hiện Nghị quyết 12 của Thành ủy. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, theo đánh giá của Thành ủy, đến nay có trên 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý; trên 94% cán bộ, công chức, viên chức và trên 70% nhân dân thực hiện nghiêm túc.

Cụ thể hóa nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tràng Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng chí La Quốc Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Huyện ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, triển khai, quán triệt đến các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị để thực hiện. Qua theo dõi, các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đều thực hiện nghiêm túc việc nêu gương như: không tổ chức bữa ăn phụ trước tiệc cưới, không tổ chức quá số mâm theo quy định. Để có cơ sở thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tại huyện Lộc Bình, thực hiện quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành Quy định số 646-QĐ/HU, ngày 5/6/2017 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện luôn gương mẫu thực hiện tốt các quy định, đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nêu gương về “đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi” trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết; gương mẫu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, quy chế hoạt động của cơ quan; làm việc có “nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình”.

Chi bộ Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

Đồng chí Tô Việt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình cho biết: Để thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chi bộ đã rà soát lại các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, bổ sung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế và yêu cầu của cấp trên; sau đó tổ chức cho đảng viên, giáo viên, nhân viên viết cam kết không vi phạm các chuẩn mực về đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Định kỳ hằng tháng, chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình đối với từng cá nhân trong việc thực hiện cam kết các tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo. Qua đó, kịp thời biểu dương các cá nhân gương mẫu thực hiện các tiêu chuẩn, đồng thời nghiêm túc phê bình những tồn tại của cá nhân. Kết quả năm học 2016 - 2017, 100% đảng viên, quần chúng thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, giáo viên. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đối với huyện Chi Lăng, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ban hành Chỉ thị số 05 ngày 28/9/2016 về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Sau 1 năm triển khai, bước đầu đã có chuyến biến tích cực, chất lượng, hiệu quả làm việc được nâng lên, đặc biệt trên địa bàn huyện không còn tình trạng cán bộ, đảng viên sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa trong các ngày làm việc. Tinh thần, thái độ làm việc phục vụ nhân dân ngày càng tốt lên. Huyện ủy cũng đã tổ chức sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện chỉ thị, chỉ ra những mặt được, chưa được để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong thực hiện việc nêu gương thời gian qua vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi làm muộn, về sớm vẫn xảy ra; một số nơi vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lạm dụng rượu bia, vi phạm về văn hóa công sở, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Mặc dù còn những hạn chế, nhưng nhờ có sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã thể hiện sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của cấp trên; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo từ đầu năm, từng bước đưa nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống. Thời gian tới, với trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cùng với các ban xây dựng đảng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời nghiêm khắc phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt, để việc thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất.

PHÙNG KHIÊM

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,