CHÍNH TRỊ
TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
06/02/2018 09:41

Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

LSO-Năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Năm 2017, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn vốn đầu tư công giảm, thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm để thực hiện tạo đột phá, lan toả. Tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 chương trình kinh tế trọng tâm về: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông và 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ngành nông nghiệp đã tạo được dấu ấn quan trọng về xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, ý thức sản xuất hàng hóa của người dân, tăng thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng, có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang các sản phẩm lợi thế, giá trị kinh tế cao, bước đầu có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng hình thành chuỗi giá trị. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm; hết năm 2017, bình quân toàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí/xã (tăng 1,2 tiêu chí/xã); lần đầu tiên có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36 xã; đã giảm 36 xã dưới 5 tiêu chí (hiện còn 10 xã dưới 5 tiêu chí); thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hoá. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu diễn ra sôi động, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 5.091 triệu USD, tăng 28,7%.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông được thực hiện quyết liệt. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các công trình, dự án có nhiều tiến bộ. Đã đưa vào sử dụng 15 dự án quan trọng, tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Hữu Lũng - Chi Lăng cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 20% khối lượng; đang tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị; hoàn thành thảm tăng cường mặt đường quốc lộ 1 và sửa chữa một số đoạn tuyến quốc lộ 4A, 4B.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, bước đầu hình thành một số mô hình du lịch mới có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh được thực hiện với nhiều việc làm thiết thực. Đã thành lập mới được 510 doanh nghiệp, tăng 32,9%. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, đã cấp mới 34 dự án, điều chỉnh 18 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 9.004 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, nhất là thu nội địa đạt kết quả đáng khích lệ, lần đầu tiên đạt trên 2 nghìn tỷ đồng (2.379 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2016). 

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tăng thêm số trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tích cực. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức các lễ hội lớn với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực. 

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đã chủ động phòng ngừa, kiềm chế, tấn công trấn áp các loại tội phạm, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác đối ngoại đạt một số kết quả quan trọng, quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh đã chọn chủ đề năm 2018 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” cùng với thực hiện phương châm của Chính phủ về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2018, tập trung thực hiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 để tạo cơ sở, nền tảng phát triển đột phá trong tương lai. Xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể của 3 chương trình kinh tế trọng tâm. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển liên kết sản xuất từ đơn giản đến phức tạp và gắn với hình thành chuỗi giá trị. Phấn đấu mỗi huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Xây dựng đề án điều chỉnh phạm vi, ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò động lực kinh tế cửa khẩu. Huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đủ năng lực tham gia đầu tư vào tỉnh. Hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hồ chứa nước Bản Lải.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn; phấn đấu có 550 doanh nghiệp thành lập mới. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách; tạo chuyển biến rõ nét về chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; rà soát, xác định các nguồn thu mới, tạo nguồn thu vững chắc, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, sử dụng khoáng sản, đất sai quy định, các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ giáo dục phù hợp với thực tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, các chính sách dân tộc và tôn giáo. Củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện quyết liệt các đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã; sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố. Tăng cường phân cấp quản lý để tạo sự chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp dưới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

Nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh trong năm 2018 hết sức nặng nề. Nhưng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chúng ta sẽ thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp năm mới, đón Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

P.N.T

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,