CHÍNH TRỊ
Vững vàng hội nhập
02/01/2017 09:21

LSO-Trong năm 2016, Lạng Sơn đã chủ động, tích cực triển khai công tác đối ngoại nhằm tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ “chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại” đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kết quả, công tác đối ngoại góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                     

     

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác quốc tế giữa UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính quyền tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) tại Hàn Quốc – Tháng 3/2016                   

Đồng bộ và toàn diện

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Lạng Sơn luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lạng Sơn cho biết: Năm 2016, công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, tích cực, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, tỉnh tập trung vào các hoạt động đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng hợp tác, thiết lập và phát triển quan hệ với các nước đối tác chiến lược như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, chú trọng triển khai công tác ngoại giao kinh tế nhằm thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm qua, tỉnh cử 40 đoàn, 609 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham dự các hoạt động hội đàm, hội nghị, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo, bồi dưỡng tại 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đón tiếp, làm việc với 52 đoàn, 414 lượt người từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ đến thăm và làm việc. Tỉnh đã ký kết mới 1 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh, cho phép các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh ký 6 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài; cho phép 5 thôn, bản ký kết ghi nhớ kết nghĩa thôn – bản hữu nghị biên giới với các thôn, bản đối diện của Quảng Tây. Tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 4 hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lạng Sơn.

Những thành tựu nổi bật

Nhờ triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, năm 2016, Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc được tăng cường và đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác giữa Lạng Sơn với một số đối tác các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức quốc tế, tài chính, cơ quan đại diện các nước được mở rộng và phát triển. Công tác ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư, vận động thu hút các nguồn viện trợ nước ngoài tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả đáng khích lệ. Tỉnh đã vận động, tiếp nhận 3 dự án phi chính phủ nước ngoài và 7 khoản viện trợ với tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài là 276.640 USD.

Công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa... được quan tâm, triển khai hiệu quả. Các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc được hai bên Lạng Sơn - Quảng Tây phối hợp thực hiện nghiêm túc; nhờ đó, tình hình biên giới cơ  bản ổn định, các sự việc trên biên giới được phối hợp giải quyết ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị. Hai bên cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động xuất nhậpkhẩu, xuất nhập cảnh, phát huy lợi thế cửa khẩu.

Điểm nhấn 2016

Điểm nhấn trong công tác đối ngoại của tỉnh năm qua là việc tổ chức thành công chương trình làm việc của các đoàn cấp cao giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây như: đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Quảng Tây; đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu sang thăm hữu nghị và làm việc tại Quảng Tây; đoàn đại biểu Quảng Tây do đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Lạng Sơn.

     

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn hội đàm tại Quảng Tây (Trung Quốc) cùng với các đoàn Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) - Tháng 2/2016

Việc mở rộng quan hệ đối ngoại cũng đạt được bước tiến quan trọng. Lạng Sơn đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Gangwon, Hàn Quốc sau chuyến thăm Gangwon của đoàn công tác do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu. Đến nay, hai bên đang tích cực triển khai các nội dung hợp tác và thu được một số kết quả bước đầu. Bên cạnh đó, các cơ quan của tỉnh đã tích cực trao đổi, triển khai hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc, tranh thủ sự hỗ trợ của phía bạn trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 

Khép lại năm 2016 – một năm nhiều thành tựu đối ngoại, Lạng Sơn vững bước vào năm mới với quyết tâm tạo bước đột phá trong hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống. Cùng với đó là mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài tiềm năng, tận dụng thời cơ; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm huy động tối đa nguồn lực xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện và bền vững.

BẢO VY

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,