KINH TẾ
10 chỉ tiêu nổi bật phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017
02/01/2018 15:12

LSO-Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Cùng với sự thống nhất, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực,  trong năm đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đã đề ra. Dưới đây, Báo Lạng Sơn chọn lọc nêu 10 chỉ tiêu nổi bật, đạt và vượt cao.

1 - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,02%

Năm 2017, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,02% (mục tiêu 8 - 9%). Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng cao với 25,56%, trong khi đó mục tiêu đề ra tăng từ 9 - 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm nghiệp chiếm 22,85%, công nghiệp - xây dựng 18,28%, dịch vụ 58,86%. 

Sản xuất gạch tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành - Ảnh: BÙI DŨNG

2 - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn tăng 12,6%

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 4,65 tỷ USD, bằng 113,4% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD, bằng 125,6% kế hoạch, tăng 12,5%; nhập khẩu đạt 1,95 tỷ USD, đạt kế hoạch, tăng 12,7%. Xuất khẩu hàng địa phương 114,5 triệu USD, đạt kế hoạch, tăng 9,6%. Kết quả này cho thấy các cửa khẩu của tỉnh vẫn là cửa khẩu đường bộ chủ lực về xuất khẩu nông, lâm, hải sản, nhập khẩu tư liệu sản xuất của cả nước. 

Hàng hoá xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh - Ảnh: PHAN CẦU

3 - Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng

Năm 2017, kế hoạch tỉnh đề ra đối với thu nhập bình quân đầu người là 34 triệu đồng, ước thực hiện năm 2017 là 35 triệu đồng, đạt 102,79%.

Lễ hội xuân Na Sầm (Văn Lãng) - Ảnh: HÒA LỘC

4 - Tổng thu phí sử dụng bến bãi khu vực cửa khẩu đạt 169,44%

Năm 2017, chỉ tiêu tỉnh giao thu phí sử dụng bến bãi khu vực cửa khẩu là 360 tỷ đồng. Trên thực tế, dự ước năm 2017, tổng thu phí sử dụng bến bãi khu vực cửa khẩu của tỉnh đạt cao với 610 tỷ đồng, đạt 169,44%.

Bãi tập kết xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Bảo Lâm (Cao Lộc) -Ảnh: TRÍ DŨNG

5- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 108,78%

Năm 2017, kế hoạch tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đặt ra là 14.800 tỷ đồng, ước thực hiện đến cuối năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 16.100 tỷ đồng, đạt 108,78%.

6- Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 73%

Năm 2017, chỉ tiêu đề ra đối với tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã là 73%, ước thực hiện hết năm 2017 là 73%, đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia chung sức bê tông hóa đường giao thông nông thôn - Ảnh: ĐÌNH QUYẾT

7- Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 90,2%

Năm 2017, chỉ tiêu giao đối với tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 90%, ước thực hiện hết năm 2017 là 90,2%, đạt 100,2% kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

8- Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt cao

Năm 2017, tỉnh đề ra chỉ tiêu có thêm 72 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, ước thực hiện hết năm 2017, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, vượt 16 xã so với kế hoạch, chiếm tỷ lệ 38,9%.

9- Khách du lịch đến xứ Lạng tăng 5,1%

Khách du lịch nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Cao Lộc) - Ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG

Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh tập trung đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng du lịch, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch...; tham gia nhiều hoạt động văn hóa - du lịch gắn với quảng bá các đặc sản, hình ảnh đẹp của tỉnh. Trong năm, tỉnh đã thu hút được 2,64 triệu lượt khách du lịch, đạt 102% kế hoạch, tăng 5,1%.

10- Phát triển thêm 19 trường đạt chuẩn quốc gia

Năm 2017, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học tiếp tục được nâng lên. Trong năm, tỉnh đã công nhận mới 19 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 172 trường, vượt 4 trường so với chỉ tiêu đề ra, đạt 126,67%. 

TS (Nghiên cứu, Tổng hợp)

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,