KINH TẾ
Đồng hành cùng nông dân phát triển
02/01/2018 14:46

Hội Nông dân tỉnh:

LSO-Trong những năm qua, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã chủ động nâng cao vai trò, vị trí, năng lực, nguồn lực để đồng hành cùng nông dân trên chặng đường phát triển và hội nhập. Hội viên, nông dân ngày càng hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, do vậy, đời sống nông dân từng bước ổn định.

Hội viên Hội Nông dân huyện Cao Lộc giới thiệu, quảng bá hồng không hạt Bảo Lâm 

Ông Hoàng Văn Thiết, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh cho biết: Các cấp HND đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội và luôn được nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với đó, hội cũng chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tạo sự gắn kết, đồng hành cùng hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua. Từ những phong trào, hoạt động thiết thực đã giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng.

Trong các phong trào, hoạt động của HND, nổi bật nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế. Để hội viên, nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, sản xuất có hiệu quả cao, các cấp HND đã có những hỗ trợ thiết thực thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay, cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong năm 2017, HND các cấp đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 774 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 40.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Các cấp hội còn phối hợp với các trung tâm dạy nghề tổ chức được 57 lớp dạy nghề cho trên 1.700 hội viên, nông dân. Qua đó, hội viên, nông dân đã áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp HND cũng đã làm cầu nối cho hội viên nông dân vay vốn từ các nguồn: Quỹ hỗ trợ nông dân, ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và vốn vay giải quyết việc làm của tỉnh. Theo đó, trong năm 2017, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân trên 10,3 tỷ đồng cho 47 dự án với 478 hộ được vay vốn; nhận uỷ thác từ ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 5.087 hộ vay, nâng tổng dư nợ của các chương trình cho vay do HND quản lý đến nay lên 670 tỷ đồng… Những hình thức hỗ trợ thiết thực trên, hội viên, nông dân đã đem lại được kết quả quan trọng. Cụ thể trong năm 2017, toàn tỉnh có 9.034/14.734 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng đã phát huy được vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trong năm 2017, các cấp HND đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 90.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá và trường học; bê tông hoá giao thông nông thôn được trên 150 km đường, mở mới đường dân sinh được trên 33 km... Phong trào đã góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Văn Thiết cho biết thêm: Thời gian tới, hội sẽ chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh việc vận động, hướng dẫn và khuyến khích nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản để hình thành các vùng sản xuất nông sản tập trung như: vùng trồng na ở các xã: Chi Lăng, Y Tịch, Quang Lang, thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng); vùng trồng cây hồng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc; vùng trồng quýt ở huyện Bắc Sơn; vùng trồng cây thạch đen ở huyện Tràng Định… Qua những mô hình sản xuất tập trung sẽ tạo điều kiện phát huy hiệu quả liên kết, thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.

ĐĂNG THUỲ

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,