KINH TẾ
Quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh
06/02/2018 08:29

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:

LSO-Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), phấn đấu nâng chỉ số PCI cấp tỉnh nằm trong nhóm khá năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần gia tăng chỉ số thu hút đầu tư trong cả nước... đó là những mục tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện chỉ số PCI cũng như củng cố hình ảnh của tỉnh trên chặng đường hội nhập, phát triển. 

Đóng gói bút bi tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Năm 2017, Lạng Sơn tiếp tục đạt được những thành tựu kinh tế tích cực, khó khăn của doanh nghiệp (DN) trong tỉnh, ngoài tỉnh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu từng bước được tháo gỡ. Tăng trưởng và mở rộng kinh doanh của các DN có đóng góp quan trọng vào những thành tựu này. Tỉnh quyết tâm thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng DN phát triển bền vững.

Từ kết quả nghiên cứu PCI năm 2016, đánh giá tư duy, sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa thực sự tốt ở cấp sở, ban, ngành, địa phương, tỉnh nhận thấy cần hành động truyền lửa cạnh tranh đến các cấp giúp các DN thực sự có môi trường hoạt động thuận lợi. Do đó, tỉnh đã liên kết với các chuyên gia nghiên cứu xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương. Trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của các nhà đầu tư, DN, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được gọi tắt là DDCI.

Tham gia khảo sát DDCI, các DN tỉnh Lạng Sơn có quyền đánh giá nhiều mặt dưới góc độ thực tế của mình về chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan trong tỉnh như: tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, khả năng tiếp cận đất đai, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chương trình khảo sát chỉ số DDCI năm 2017 bắt đầu từ quý IV/2017 đánh giá các khía cạnh năng lực điều hành kinh tế của 15 sở, ban, ngành và 5 địa phương trên nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật thông tin.

Điều này thể hiện sự cầu thị của tỉnh Lạng Sơn mong đợi nhận được sự quan tâm, tham gia đánh giá tích cực của cộng đồng DN thông qua việc điền phiếu khảo sát DDCI 2017. Vinh danh doanh nhân, DN thông qua lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng DN, giám sát hiệu quả và hiệu lực của hệ thống hành chính sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng cộng đồng DN lớn, mạnh và ngày càng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI cấp sở, ngành, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương trong việc cải thiện từng chỉ số CPI năm 2017 hết sức cụ thể. Trong đó, tập trung các giải pháp cải thiện điểm chỉ số thành phần còn thấp với mục tiêu cụ thể. Theo đó, một số chỉ số được tập trung cải thiện như: chỉ số chi phí không chính thức, tính minh bạch, chỉ số chi phí thời gian, tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho rằng: Năm 2017, xuất phát từ chủ trương của trung ương và thực tế của địa phương, tỉnh đã thể hiện quyết tâm trong việc xây dựng và từng bước cải thiện môi trường kinh doanh của Lạng Sơn theo hướng chính quyền đồng hành cùng DN và tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN. Minh chứng cho nội dung này đó là trong năm 2017, từ cấp tỉnh tới các huyện đã tổ chức được khoảng 20 cuộc gặp mặt, đối thoại với DN theo từng chuyên đề cụ thể, từ đó chính quyền các cấp lắng nghe và giải quyết các mong muốn chính đáng của DN. Nhiều chỉ số có điểm số thấp dưới góc nhìn của cộng đồng DN trong năm qua đã có những chuyển biến nhất định.

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước năm 2017, UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của 4 sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Qua đó đã chấn chỉnh kịp thời nề nếp hành chính và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và DN.

Ông Sầm Văn Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông (thành phố Lạng Sơn) cho biết: Trong năm qua, sự chỉ đạo của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỉnh đã đưa ra những thông điệp và cụ thể hóa bằng chương trình hành động và đề ra nhiều chính sách để hỗ trợ DN có hiệu quả. Từ đó đã tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho cộng đồng DN.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, môi trường khởi nghiệp ngày càng thuận lợi, toàn tỉnh đã thành lập mới được 510 DN, vượt kế hoạch của tỉnh đề ra 10 DN với tổng vốn đăng ký 3.330 tỷ đồng. Đáng chú ý, số DN đăng ký thành lập mới thông qua xử lý hồ sơ qua mạng điện tử chiếm tới gần 30%.

TRANG NINH

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,