Bước chuyển ở Lộc Bình

(04/12/2017 13:07)
  Bình chọn

LSO-Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 với bộn bề khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền huyện, xã, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay, huyện Lộc Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trụ sở UBND xã Minh Phát vừa được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng tháng 10/2017

Những tháng đầu năm 2017, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vừa phải phấn đấu đưa xã Hữu Khánh về đích NTM trong năm 2017 (tháng 4/2017, xã Hữu Khánh mới đạt 12/19 tiêu chí), huyện còn phải tập trung vào các xã dưới 5 tiêu chí để vực lên (thời điểm đầu năm 2017, Lộc Bình là một trong những huyện có số xã đạt dưới 5 tiêu chí cao nhất tỉnh với 11/27 xã).

Số tiêu chí ở các xã cần phải thực hiện còn nhiều, đặc biệt là các tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như: trường học, y tế, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa… trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Chính vì vậy, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, huyện đã huy động, sử dụng lồng ghép các nguồn lực đầu tư của nhà nước. Trong đó, vốn từ chương trình NTM trên 7,6 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 3 tỷ đồng; vốn lồng ghép trên 35 tỷ đồng… Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia xây dựng.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM sâu rộng từ huyện đến từng thôn bản được 250 cuộc với trên 12.000 lượt người tham dự, được người dân đồng tình, tích cực chung tay xây dựng. Trong đó, người dân đã đóng góp trên 60.000 ngày công lao động; trên 2 tỷ đồng tiền mặt; hiến gần 10.000 m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi… Từ đó, những tiêu chí cần sự chung tay của người dân nhanh chóng được thực hiện.

Ông Hà Văn Mộc, Chủ tịch UBND xã Hữu Khánh cho biết: Được sự quan tâm của nhà nước, những công trình lớn như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng. Quỹ đất ở vị trí thuận lợi của xã không có, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã hiến trên 4.000 m2 đất. Không những vậy, người dân trong xã còn đóng góp công sức, tiền của để mở mới, bê tông đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa… Qua đó, chỉ trong vòng 6 tháng (từ tháng 4/2017 đến đầu tháng 11/2017), xã đã hoàn thành thêm 7 tiêu chí khó trong xây dựng NTM. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn tất 19/19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ để trình xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Khó khăn hơn Hữu Khánh, nhưng năm 2017, xã Hữu Lân (một trong những xã khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí năm 2016) cũng đặt quyết tâm đạt trên 5 tiêu chí. Ông Nông Văn Đức, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước xây dựng, nâng cấp thêm phòng của trạm y tế, xã còn tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay tham gia xây dựng hạ tầng như: làm thủy lợi, đường giao thông. Đến nay, xã đã đạt trên 5 tiêu chí.

Còn đối với Minh Phát, xã đặc biệt khó khăn của huyện Lộc Bình, mặc dù số tiêu chí đạt thấp nhưng hiện nay, phong trào xây dựng NTM của người dân trong xã đang rất sôi nổi. Ông Trần Văn Chiều, Chủ tịch UBND xã cho biết: Được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng như: trụ sở UBND xã, trường học đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Phấn khởi vì diện mạo nông thôn từng bước đổi mới, người dân trong xã còn mạnh dạn đề xuất xin thêm vật liệu để tiếp tục làm đường, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vươn lên trong phát triển sản xuất.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp với nhiều xã đặc biệt khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế, song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của huyện là 195 tiêu chí, bằng 112,06% so với năm 2016; số tiêu chí bình quân năm 2017 là 7,22 tiêu chí/xã, tăng 12,11% so với năm 2016. Có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí; số xã dưới 5 tiêu chí giảm xuống còn 5/27 xã.

 
ĐÌNH QUYẾT

Xem phản hồi

 

Tin mới cập nhật

Tin khác

Hồ Chí Minh
30/4
Tin tiêu điểm
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO