VĂN HÓA XÃ HỘI
Vững vàng vượt khó
01/01/2018 15:18

Khoa học và công nghệ Lạng Sơn:

LSO-Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Lạng Sơn. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm và đổi mới trong hoạt động, lĩnh vực KH&CN tỉnh vẫn đạt những kết quả khả quan.

Người dân xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn thu hoạch quýt vàng - sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Năm 2017, ngành KH&CN tỉnh tiếp tục hoạt động trong bối cảnh đầu tư ngân sách nhà nước còn thấp. Việc quản lý, sử dụng cán bộ KH&CN tiếp tục bất cập, chưa có cơ chế đủ mạnh để vừa khuyến khích vừa đòi hỏi các nguồn lực xã hội tham gia nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ. Đội ngũ nghiên cứu khoa học mỏng, thiếu cán bộ nghiên cứu chuyên sâu. Nhân lực làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, tổ chức KH&CN có nhiều biến động, chưa rõ ràng. Đơn cử việc áp dụng chính sách với đội ngũ cán bộ, viên chức thiếu tính đồng bộ và gặp nhiều vướng mắc nên chưa tạo được tâm lý ổn định cho cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: Khó khăn như trên nhưng ngành KH&CN đã nỗ lực vượt qua để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành đã tập trung hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), quản lý nhà nước về KH&CN và tăng cường triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hệ thống ISO) về cấp xã.

Trong sự nỗ lực đó không thể phủ nhận công lao của Sở KH&CN. Đối với hỗ trợ phát triển TSTT, năm 2017, sở tư vấn, hỗ trợ thực hiện bảo hộ đối với 46 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp (tăng 2 nhãn hiệu so với năm 2016). Công tác này cũng nhận được sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành trong tỉnh, qua đây, 2 sản phẩm (thạch đen Tràng Định và quýt vàng Bắc Sơn) được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, 17 sản phẩm chủ lực của tỉnh được phê duyệt trong Chương trình Phát triển TSTT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Ông Triệu Minh Quân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định cho biết: “Với nỗ lực cao, năm nay, Tràng Định có sản phẩm quế và quýt được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể giai đoạn 2017 - 2019. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đúng, đủ các nội dung được phê duyệt để các sản phẩm này được bảo hộ nhằm nâng cao giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh trên thị trường, giúp bà con phát triển sản xuất bền vững”.

Song song với đó, công tác quản lý nhà nước về KH&CN được triển khai đồng bộ và hướng mạnh vào việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có tính thực tiễn, có tính ứng dụng cao, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách. Qua đó, năm 2017, toàn tỉnh có 12 nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt đều phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất, đời sống như: đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng”, “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại Khu du lịch Mẫu Sơn”, “Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh”…

Lãnh đạo Sở KH&CN cho biết thêm: Ngoài tư vấn, hướng dẫn, sở tập trung hướng về cơ sở, khảo sát thực tế, nắm bắt yêu cầu của nhân dân để thực hiện tốt yêu cầu tăng cường gắn kết nghiên cứu, ứng dụng KH&CN với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Sau khảo sát đã lựa chọn triển khai được các mô hình: nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn, thâm canh chuối tiêu hồng, trồng xoài tại 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định.

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 70% đơn vị hành chính cấp xã áp dụng hệ thống ISO, trong năm 2017, Sở KH&CN tham mưu với UBND tỉnh triển khai hệ thống này đến cấp xã. Chỉ trong hơn 2 tháng sau khi được tỉnh phê duyệt, sở đã nhanh chóng phối hợp với 10 huyện triển khai 11 nội dung liên quan đến việc xây dựng, áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 đến 50 xã, thị trấn.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, ngành KH&CN  quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động KH&CN bằng cách tập trung tìm hiểu, đi sâu, đi sát cơ sở; đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh về nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

HÀ MY

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,